X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Сохранение среднего заработка после мобилизации работника до прибытия его на работу

Минсоцполитики в письме от 18.05.2016 г. № 565/13/84-16 напоминает, что днем фактической демобилизации считается день исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы (оформляется приказом воинской части, о чем делается соответствующая запись в военном билете).

До дня фактической демобилизации сохранение среднего заработка осуществляется в соответствии со ст. 119 КЗоТ Однако, после этого дня, право на сохранение места работы, занимаемой должности и среднего заработка сохраняется на основании ч. 2 ст. 21 Закона Украины от 25.03.92 г. № 2232-XII "О воинской обязанности и военной службе" для выполнения обязанностей, связанных с взятием на военный учет.

Срок постановки на военный учет ограничен пятью днями после демобилизации. На работу необходимо явиться на следующий день после постановки на учет в военкомате.

Если работник появится на работе после шестого дня после демобилизации, это при отсутствии уважительных причин рассматривается как прогул со всеми вытекающими последствиями (см. разъяснения Минсоцполитики в письмах от 24.11.2015 г. № 1526/13/84-15 и от 11.01.2016 г. № 11/13/84-16).

Одним из законных оснований для увеличения периода между демобилизацией и приходом на работу является пребывание демобилизованного работника в лечебном учреждении, подтвержденное соответствующими документами.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 18.05.2016 р. № 565/13/84-16

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув депутатське звернення і в межах повноважень повідомляє.

Відповідно до статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Аналогічна норма міститься і у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженому Указом Президента України від 10.12.2008 р. № 1153, відповідно до якої громадяни, звільнені з військової служби, у п'ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов'язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх на військовий облік.

Таким чином, днем фактичної демобілізації вважається день виключення зі списків особового складу військової частини у зв'язку зі звільненням з військової служби (оформлюється наказом військової частини, про що робиться відповідний запис у військовому квитку). Отже, до дня фактичної демобілізації збереження середнього заробітку здійснюється відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України.

Працівник повинен прибути на роботу після звільнення його з військової служби, взяття на військовий облік та у разі необхідності проїзду до місця проживання (перебування). У цей період збереження та виплата середньої заробітної плати здійснюються відповідно до статті 21 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". За ці дні середній заробіток працівнику нараховується з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100, з тієї ж середньої зарплати, за якою здійснювалась оплата за період військової служби.

Директор Департаменту О. Товстенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter