X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Документы, которые нужно представить для получения разрешения на специальное водопользование

Поскольку Водным кодексом Украины не определен перечень документов для получения разрешения на специальное водопользование, субъекты хозяйственной деятельности представляют в этом случае документы, предусмотренные Законом Украины от 06.09.2005 г. № 2806-IV "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" (письмо Государственной регуляторной службы Украины от 24.09.2015 г. № 7211).

Текст документа

Лист Державної регуляторної служби України від 24.09.2015 р. № 7211

Державною регуляторною службою України (далі – ДРС) у межах компетенції розглянуто лист ... щодо надання роз'яснення стосовно порядку видачі дозволу на спеціальне водокористування та повідомляється наступне.

Статтею 49 Водного кодексу України передбачено необхідність одержання дозволу на спеціальне водокористування.

Видача дозволів на спеціальне водокористування здійснюється відповідно до Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321, який на сьогодні не відповідає чинному законодавству.

Пунктом 70 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 19.05.2011 № 3392, до документів дозвільного характеру віднесено дозвіл на спеціальне водокористування.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі – Закон про дозвільну систему) виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, серед іншого, встановлюються:

  • вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру;
  • перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;
  • перелік та вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.

Крім того, згідно з основними вимогами до регулювання надання адміністративних послуг, встановлених статтею 5 Закону України "Про адміністративні послуги" (далі – Основні вимоги), виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються, зокрема, перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

Однак, Водним кодексом України не встановлено переліку документів, необхідних для одержання передбаченого ним дозволу на спеціальне водокористування.

Разом з цим, статтею 7 Закону про дозвільну систему встановлено порядок видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) дозвільними органами документів дозвільного характеру через дозвільний центр.

Таким чином, вважаємо, що оскільки Водним кодексом України не визначено переліку документів для одержання дозволу на спеціальне водокористування, суб'єктам господарської діяльності слід подавати документи згідно вимог Закону про дозвільну систему.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Разом з тим, ураховуючи, що відповідно до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32, Мінприроди України відповідно до покладених на нього завдань є відповідальним за забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів, просимо у найкоротший термін розглянути в межах компетенції викладену в листі інформацію та за результатами її розгляду висловити офіційну позицію по суті порушених питань та можливих шляхів їх врегулювання.

Додаток: на 9 арк. на першу адресу.

Т.в.о. Голови В. Загородній

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter