X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Определение даты проведения контролируемой операции

В письме от 24.05.2016 г. № 11226/6/99-99-15-02-02-15 ГФС разъясняет, что датой проведения контролируемой операции является дата перехода прав собственности на товар или дата составления акта либо другого документа, который подтверждает выполнение работ или предоставление услуг. Именно такая дата указывается в отчете о контролируемых операциях.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 24.05.2016 р. № 11226/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення дати проведення контрольованої операції та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є (пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу):

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

У графах 14, 15 розділу "Відомості про контрольовані операції" Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за № 187/28317, зазначається дата переходу прав власності на товари або дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Тобто датою проведення контрольованої операції є дата переходу прав власності на товар або дата складення акта або іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter