X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об определении даты возникновения налоговых обязательств по НДС при поставке товаров (услуг), оплачиваемых за счет бюджетных средств

В письме от 07.06.2016 г. № 1395/10/17-00-12-01-07 ГУ ГФС в Ровенской области разъясняет особенности применения нормы п. 187.7 ст. 187 НКУ, которой определено, что датой возникновения налоговых обязательств в случае поставки товаров/услуг с оплатой за счет бюджетных средств является дата зачисления таких средств на банковский счет плательщика налога или дата получения надлежащей компенсации в любой другой форме, включая уменьшение задолженности такого плательщика налога по его обязательствами перед бюджетом. Данная норма не содержит требований по определению  даты возникновения права на налоговый кредит по указанным правилам в зависимости от применения или неприменения кассового метода учета.

Таким образом, до момента зачисления денежных средств на банковский счет налогоплательщика или получения соответствующей компенсации в любой другой форме, включая уменьшение задолженности такого налогоплательщика по его обязательствам перед бюджетом, налогоплательщик, осуществляющий операции поставки товаров/услуг с оплатой за счет бюджетных средств, не определяет налоговые обязательства по НДС.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Рівненській області від 07.06.2016 р. № 1395/10/17-00-12-01-07

Головне управління ДФС у Рівненській області розглянуло звернення щодо застосування в податковому обліку пункту 187.7 статті 187 розділу V згідно зі ст. 188 ПКУ, та у відповідності до положень статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями) (далі – Кодекс), повідомляє наступне.

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є, відповідно до п. 187.7 ст. 187 Кодексу, дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання належної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

Стаття 14 Кодексу визначає поняття, які відповідно до пп. 14.1 статті 14 вживаються у відповідному значенні, зокрема:

14.1.266. касовий метод для цілей оподаткування згідно з розділом V цього Кодексу – метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг);

Кодексом передбачені особливі випадки застосування касового методу обліку:

  • згідно абзацу четвертого пункту 187.1 статті 187 за операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.
  • згідно пункту 187.10 статті 187 платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.

Отже, пункт 187.7 статті 187 розділу V Кодексу не передбачає застосування касового методу обліку та не містить відповідних вимог до обліку дати виникнення права на податковий кредит.

Пунктом 187.7 статті 187 розділу V Кодексу унормований порядок визначення дати виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів, і ця дата визначена як дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

Таким чином, до моменту зарахування коштів на банківський рахунок платника податку або отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом, платник податку, який здійснює операції постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів, не визначає податкові зобов'язання з ПДВ (не застосовує пункт 187.7 статті 187 розділу V Кодексу).

Водночас повідомляємо, що відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податкова консультація – допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль справляння якого покладено на такий контролюючий орган.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter