X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О праве на налоговый кредит по НДС, уплаченному на таможне при ввозе в Украину товара на бесплатной основе

В письме от 19.05.2016 г. № 10964/6/99-95-42-01-15 ГФС в очередной раз напоминает, что НДС, уплаченный при растаможивании бесплатных товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины, включается в состав налогового кредита налогоплательщика на основании должным образом оформленной таможенной декларации.

Аналогичное разъяснение главный налоговый орган предоставлял в письме от 23.03.2016 г. № 6363/6/99-99-19-02-02-15.

Напомним, что правомерность включения уплаченных сумм НДС в налоговый кредит при бесплатных поставках товаров долгое время оспаривалась налоговыми органами. К примеру, в письме от 19.10.2015 г. № 23207/10/28-10-06-11 ГФС настаивала на отсутствии права на налоговый кредит по НДС, уплаченному на таможне при бесплатном получении импортных товаров. Мотивация сводится к тому, что при бесплатном получении импортных товаров отсутствует факт приобретения товаров, как это предусмотрено п. 198.3 ст. 198 НКУ. На наш взгляд, аргументация неубедительна, так как термин "приобретение товаров" в НКУ отсутствует, а то, что получение бесплатных товаров подпадает под понятие "поставка", четко регламентировано п.п. 14.1.191 и 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 НКУ.

Дополнительно отметим, что таможенная стоимость определяется исключительно для расчета базы взимания налогов и сборов при ввозе товаров в Украину. Поэтому таможенную стоимость можно принять за справедливую стоимость для целей оприходования товаров, но это не обязательно.

Подробнее этот вопрос рассмотрен в теме Особенности учета бесплатно полученного от нерезидента импортного товара (бесплатно ознакомиться с этим материалом можно, зарегистрировавшись в онлайн версии электронного журнала).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 19.05.2016 р. № 10964/6/99-95-42-01-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення в податковій декларації з податку на додану вартість сум податку на додану вартість, сплачених при розмитненні безоплатно отриманої продукції від нерезидента, і повідомляє таке.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (пункт 201.12 статті 201 Кодексу).

Згідно із пунктом 198.2 статті 198 Кодексу для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 Кодексу.

Відповідно до пункту 190.1 статті 190 Кодексу базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.

Таким чином, податок на додану вартість, сплачений при розмитненні ввезених на митну територію України товарів у разі їх безоплатного отримання, включається до складу податкового кредиту платника податку на підставі належним чином оформленої митної декларації.

При цьому платник податку згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності платника податку.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289, до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 та 11 податкової декларації з податку на додану вартість) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 11.4).

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter