X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О переходе на общую систему налогообложения

В письме от 30.05.2016 г. № 11771/6/99-99-15-02-02-15 ГФС напоминает, что плательщики единого налога могут самостоятельно отказаться от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на общую систему с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором подано заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения.

При этом НКУ определены условия для регистрации лица в качестве плательщика НДС (в том числе для случая перехода с упрощенной системы налогообложения на общую), в соответствии с которыми регистрация лица как плательщика НДС может осуществляться как в обязательном порядке, так и по добровольному решению лица.

Обязательной регистрации в качестве плательщика НДС подлежит лицо, у которого общая сумма при осуществлении операций поставки товаров/услуг, подлежащих налогообложению согласно разделу V НКУ, в том числе с использованием локальной или глобальной компьютерной сети, в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 30.05.2016 р. № 11771/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо переходу зі спрощеної системи оподаткування на сплату інших податків і зборів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Щодо зобов'язань суб'єкта господарювання з переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування у разі проведення разової операції з надання поворотної фінансової допомоги.

Відповідно до п. 297.1 ст. 297 Кодексу платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств.

Надання разової поворотної фінансової допомоги суб'єктом господарювання, який займається тваринництвом, рослинництвом, а також професійною, науковою та технічною діяльністю, не є фінансовим посередництвом та не може бути підставою для обов'язкового переходу платника єдиного податку третьої групи на загальну систему оподаткування відповідно до вимог частини п'ятої пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу.

Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється в порядку, визначеному пп. 298.2.1 – 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу.

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів (пп. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

Одночасно повідомляємо, що статтями 181 та 182 Кодексу визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ (у тому числі для випадку переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування), відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Кодексу обов'язковій реєстрації як платника податку на додану вартість підлягає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

Порядок реєстрації особи як платника податку на додану вартість регулюється ст. ст. 181 – 183 розділу V Кодексу та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter