X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об отнесении к подозрительным операций покупки (перечисления) иностранной валюты с целью выплаты дивидендов иностранному инвестору

Требования письма НБУ от 29.01.2016 г. № 25-0005/8349, в котором приведен перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и документов, необходимых для проведения их анализа, распространяются также на финансовые операции по покупке (перечислению) иностранной валюты с целью выплаты дивидендов иностранному инвестору (независимо от суммы, на которую она осуществляется).

При этом в письме НБУ от 08.06.2016 г. № 25-0004/48670 приведен перечень дополнительных документов, которые представляются клиентом в банк при осуществлении такой операции, а во втором отмечено, что исключения, которые указаны в абзацах 17 – 25 письма НБУ от 29.01.2016 г. № 25-0005/8349, не распространяются на операции покупки (перечисления) иностранной валюты с целью возврата за границу иностранному инвестору дивидендов.

В дополнение к вышеуказанным письмам НБУ в письме от 15.06.2016 г. № 25-0005/50847 разъяснил, что пакет документов, которые являются основанием для осуществления финансовой операции покупки/перечисления иностранной валюты с целью выплаты дивидендов иностранному инвестору, включает, в частности, справку об уплаченном нерезидентом в Украине налоге на прибыль (доходы) по форме, утвержденной приказом Минфина от 03.12.2012 г. № 1264. При этом НБУ приводит перечень документов, которые могут быть поданы вместо этой справки.

Больше новостей
Текст документа

Лист Національного банку України від 08.06.2016 р. № 25-0004/48670

Національний банк України в доповнення до листа від 29.01.2016 № 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій" (далі – Лист) повідомляє таке.

З метою запобігання використанню уповноваженого банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення вимоги Листа застосовуються також до фінансової операції незалежно від суми, на яку вона здійснюється (має намір здійснюватися), із купівлі/перерахування іноземної валюти з метою виплати дивідендів іноземному інвестору (далі – фінансова операція).

Пакет документів, що є підставою для здійснення (наміру здійснення) такої фінансової операції, має містити також документи, що додатково подаються клієнтом до банку та/або готуються банком (перелік документів не є вичерпним), зокрема:

1) фінансову звітність клієнта – юридичної особи, що складена відповідно до вимог законодавства України та отримана банком безпосередньо від клієнта (баланс, звіт про фінансові результати, податкову декларацію, додатки до податкової декларації, іншу фінансову звітність);

2) довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) за формою, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 № 1264 "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 24.12.2012 за № 2155/22467;

3) інформацію/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) контрагентів фінансової операції, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу;

4) інформацію/документи, що підтверджує(ють) наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри.

Звертаємо увагу, що банк має забезпечити:

  • здійснення відповідного всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про таку фінансову операцію та її учасників з метою виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції, визначених у Листі;
  • у разі подання до Національного банку України у встановлених випадках та порядку пакета документів, крім документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України, також надання пакета документів, визначених у цьому листі, що додатково подаються клієнтом до банку та/або готуються банком щодо такої фінансової операції.

В. о. заступника Голови Національного банку України К. Рожкова

Лист Національного банку України від 14.06.2016 р. № 25-0005/50423

На численні звернення уповноважених банків в доповнення до листа Національного банку України від 08.06.2016 № 25-0004/48670 (далі – Лист) повідомляємо таке.

Вимоги Листа поширюються на операції з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.

Винятки, що зазначені в абзацах 17 – 25 листа Національного банку України від 29.01.2016 № 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій", не поширюються на операції з купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів.

Директор Департаменту фінансового моніторингу І. Береза

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter