X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Заполнение графы 47 таможенной декларации, когда дополнительно предоставленные сведения не стали основанием для перерасчета таможенных платежей

ГФС в письме от 01.07.2016 г. № 14305/6/99-99-19-01-01-15 разъясняет, что если при оформлении дополнительной декларации, представлению которой предшествовало оформления временной таможенной декларации с уплатой таможенных платежей, предварительной таможенной декларации для выпуска или таможенной декларации, заполненной в обычном порядке, оснований для пересчета таможенных платежей не возникает, расчет сумм таможенных платежей осуществляется одной строкой в ​​общем порядке.

При этом в пятой колонке "Способ платежа" графы 47 таможенной декларации отмечается код способа расчета "70".

Кроме того, поскольку уплата таможенных платежей не производится, графа "В" таможенной декларации не заполняется.

Больше новостей
Текст документа

Про надання інформації

Лист Державної фіскальної служби України від 01.07.2016 р. № 14305/6/99-99-19-01-01-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист ТОВ [...] щодо надання роз'яснень з питання особливостей заповнення графи 47 митної декларації у випадку, коли додатково надані відомості не стали підставою для перерахунку митних платежів та повідомляє.

При оформленні додаткової декларації, поданню якої передувало оформлення тимчасової митної декларації зі сплатою митних платежів, попередньої митної декларації для випуску або митної декларації, заповненої у звичайному порядку, у визначених Митним кодексом України випадках, у разі якщо додатково надані відомості стали підставою для перерахунку митних платежів, відображення сум митних платежів здійснюється окремими рядками, а саме:

  • митні платежі, нараховані за тимчасовою, попередньою митною декларацією для випуску або митною декларацією, заповненою у звичайному порядку;
  • митні платежі, нараховані за додатковою декларацією;
  • різниця між сумами платежів, нарахованих за тимчасовою, попередньою митною декларацією для випуску або митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, та додатковою декларацією, що підлягає сплаті або поверненню, що передбачено правилами заповнення графи 47 митної декларації, відповідно до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 651, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.08.2012 N 1372/21684.

Якщо підстав для перерахунку митних платежів не виникає при оформленні додаткової декларації, поданню якої передувало оформлення тимчасової митної декларації зі сплатою митних платежів, попередньої митної декларації для випуску або митної декларації, заповненої у звичайному порядку, розрахунок сум митних платежів здійснюється одним рядком в загальному порядку.

При цьому у п'ятій колонці "Спосіб платежу" графи 47 митної декларації зазначається визначений класифікатором способів розрахунку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 N 1011, зі змінами, код способу розрахунку "70".

Крім іншого, оскільки сплата митних платежів не здійснюється, графа "В" митної декларації не заповнюється.

В. о. директора Департаменту адміністрування митних платежів І. М. Педосенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter