X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О налогообложении операций поставки услуг с использованием сельскохозяйственной техники при участии обслуживающего персонала

В письме от 25.05.2016 г. № 11345/6/99-99-15-04-03-15 ГФС разъясняет, что перечень услуг, которые могут предоставляться субъектом специального режима обложения НДС в пределах деятельности в сфере сельского хозяйства, определен в п.п. 209.17.14 и 209.17.15 п. 209.17 ст.  209 НКУ с учетом Методологических пояснений к позициям Классификации видов экономической деятельности, утвержденных приказом Госкомстата от 23.12.2011 г. № 396.

Таким образом, применение специального режима обложения НДС при осуществлении операций поставки услуг с использованием сельскохозяйственной техники при участии обслуживающего персонала возможно при условии, что такие услуги:

 • предоставляются лицом, зарегистрированным как субъект специального режима обложения НДС;
 • связаны исключительно со вспомогательной деятельностью в растениеводстве, обустройстве ландшафта;
 • предоставляются с использованием собственной сельскохозяйственной техники (право собственности принадлежит непосредственно сельскохозяйственному предприятию, которое оказывает услуги), поскольку из перечня сельскохозяйственных услуг исключены услуги, приобретенные у других лиц.

При этом сельскохозяйственная техника не может передаваться в финансовую аренду (лизинг).

При соблюдении перечисленных выше условий объем поставки таких услуг, которые предоставляются субъектом специального режима обложения НДС другим сельскохозяйственным предприятиям, отражается субъектом специального режима обложения НДС в налоговой декларации по НДС с отметкой "0121".

Если же вышеуказанные услуги оказываются субъектом специального режима обложения НДС предприятиям, которые не являются сельскохозяйственными, то их объем отражается субъектом специального режима обложения НДС в налоговой декларации по НДС с отметкой "0110".

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 25.05.2016 р. № 11345/6/99-99-15-04-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платників податку щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ операцій суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ з надання іншим сільськогосподарським підприємствам послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Порядок застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ визначено статтею 209 ПКУ. Форма та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за № 159/28289.

Відповідно до пункту 209.6 статті 209 ПКУ сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Дія спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства, відповідно до підпункту 209.15.2 пункту 209.15 статті 209 ПКУ, поширюється на такі види діяльності:

а) виробництво продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей, а також їх обробка, переробка та/або консервація;

б) виробництво продукції тваринництва, а саме свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, кролівництва, бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та комах, а також їх обробка, переробка та/або консервація;

в) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг).

Згідно з пунктом 209.7 статті 209 ПКУ сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 – 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 статті 209 ПКУ поширюється дія спеціального режиму оподаткування ПДВ, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку – суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку – їх виробником.

Перелік послуг, які можуть надаватись суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства, визначено у підпунктах 209.17.14 та 209.17.15 пункту 209.17 статті 209 ПКУ:

 • надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту (зокрема, надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу);
 • надання послуг у тваринництві.

Згідно з національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", прийнятим відповідно до наказу Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457, надання послуг у рослинництві, облаштуванні ландшафту підпадає під код класифікації видів економічної діяльності 01.61 "Допоміжна діяльність у рослинництві".

При цьому відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. № 396 (далі – Методологічні основи), клас, визначений під кодом класифікації видів економічної діяльності 01.61 "Допоміжна діяльність у рослинництві", включає:

 • сільськогосподарську діяльність, яку здійснюють за винагороду або на основі контракту:
 • передпосівну підготовку полів;
 • сівбу та садіння сільськогосподарських культур;
 • оброблення сільськогосподарських культур;
 • обприскування сільськогосподарських культур, у т. ч. з повітря;
 • обрізання плодових дерев і виноградників;
 • пересаджування рису, розсаджування та прополювання буряку;
 • збирання врожаю;
 • боротьбу зі шкідниками (у т. ч. із кролями), пов'язану із сільським господарством;
 • підтримку угідь у належному сільськогосподарському й екологічному стані;
 • експлуатацію сільськогосподарського зрошувального устаткування;
 • надання сільськогосподарської техніки разом із обслуговуючим персоналом.

Отже, перелік послуг, які можуть надаватись суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства, визначено у підпунктах 209.17.14 та 209.17.15 пункту 209.17 статті 209 ПКУ з урахуванням пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, визначених у Методологічних основах.

Враховуючи викладене, застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з постачання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу можливе за умови, що такі послуги:

 • надаються особою, зареєстрованою як суб'єкт спеціального режиму оподаткування ПДВ;
 • пов'язані виключно із допоміжною діяльністю у рослинництві, облаштуванні ландшафту;
 • надаються із використанням власної сільськогосподарської техніки (право власності належить безпосередньо сільськогосподарському підприємству, яке надає послуги), оскільки із переліку сільськогосподарських послуг виключено послуги, придбані у інших осіб.

При цьому сільськогосподарська техніка не може передаватися у фінансову оренду (лізинг).

При дотриманні перерахованих вище умов обсяг постачання таких послуг, що надаються суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ іншим сільськогосподарським підприємствам, відображається суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у податковій декларації з ПДВ із позначкою "0121".

Якщо ж зазначені послуги надаються суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ суб'єктам господарювання, які не є сільськогосподарськими підприємствами, то їх обсяг відображається суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у податковій декларації з ПДВ із позначкою "0110".

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter