X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Включаются ли в состав дохода физического лица - предпринимателя - плательщика единого налога сумма страхового возмещения?

Отвечая на это вопрос, ГУ ГФС в г. Киеве в письме от 12.07.2016 г. № 4547/К/26-15-13-02-15 сообщает, что суммы страхового возмещения не включаются в состав дохода физического лица - предпринимателя - плательщика единого налога, поскольку согласно п.п. 1 п. 292.1 НКУ в доход физического лица - предпринимателя - плательщика единого налога не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения.

.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 12.07.2016 р. № 4547/К/26-15-13-02-15

Чи включається до складу оподатковуваного доходу платника єдиного податку сума страхового відшкодування?

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу України).

Крім того, Ваш запит не містить достатньої інформації для надання більш детальної відповіді по суті порушеного питання.

Разом з цим правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності регламентовано главою 1 Розділу XIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Так, згідно з п. 291.4 ст. 291 Кодексу, третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

Порядок визначення доходів платника єдиного податку встановлено статтею 292 Кодексу.

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу, доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Отже, суми страхового відшкодування не включаються до складу доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку.

Заступник начальника В. Варгіч

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter