X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О начислении НДС при списании просроченной кредиторской задолженности

ГФС в письме от 29.06.2016 г. № 14038/6/99-99-15-03-02-15 сообщает следующее. Если плательщик НДС при приобретении товаров/услуг на основании полученной налоговой накладной сформировал налоговый кредит, но такие товары/услуги не были оплачены в течение срока исковой давности, то в налоговом периоде, в котором происходит списание кредиторской задолженности, плательщику НДС необходимо откорректировать сумму налогового кредита, сформированного при получении неоплаченных товаров/услуг. При этом уменьшение налогового кредита в указанном случае осуществляется на основании бухгалтерской справки.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 29.06.2016 р. № 14038/6/99-99-15-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо нарахування ПДВ при списанні простроченої кредиторської заборгованості і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Товари/послуги, які отримані платником податку на додану вартість та не оплачені протягом терміну позовної давності, вважаються безоплатно отриманими, оскільки відсутній факт їх придбання, як це передбачено у пункті 198.3 статті 198 ПКУ, а тому право на податковий кредит щодо таких товарів/послуг у платника податку відсутнє.

При цьому у розумінні підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 ПКУ сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності, є безповоротною фінансовою допомогою.

Враховуючи викладене, якщо платник податку при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, але такі товари/послуги не були оплачені протягом терміну позовної давності, то в податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку необхідно відкоригувати суму податкового кредиту, сформованого при отриманні неоплачених товарів/послуг. При цьому зменшення податкового кредиту у вказаному випадку здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter