X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Использовать факсимиле при оформлении ТТН можно, но при условии

ГФС в письме от 04.09.2015 г. № 18936/5/99-99-10-03-02-15 сообщает, что при оформлении ТТН можно использовать факсимиле при условии, что это предусмотрено договором, в котором содержатся образцы соответствующих аналогов собственноручных подписей.

Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 04.09.2015 р. № 18936/5/99-99-10-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист від платника податків щодо можливості оформлення товарно-транспортної накладної з використанням факсиміле та повідомляє таке.

Згідно з Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 № 363, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568, товарно-транспортна накладна на перевезення вантажів автомобільним транспортом засвідчується підписом і за необхідності – печаткою (штампом).

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, первинний документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства (п. 2.5 Положення).

Приписами ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України передбачено, що використання при здійсненні операцій факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою угодою сторін, в якій повинні міститися зразки відповідного аналога їх власноручних підписів.

Таким чином, використання факсимільного відтворення підпису при оформленні товарно-транспортної накладної за письмовою угодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх власноручних підписів, не порушує законодавства України.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter