X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
07.10.2015

Утвержден Порядок создания и использования материальных резервов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Порядок утвержден постановлением КМУ от 30.09.2015 г. № 775.

Материальный резерв  это запас строительных и горюче-смазочных материалов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, продовольствия, техники, технических средств, а также других материальных ценностей, предназначенных для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, предоставления помощи пострадавшему населению, проведения неотложных восстановительных работ и мероприятий.

Материальные резервы создаются в том числе субъектами хозяйствования, в собственности или пользовании которых есть объект (объекты) повышенной опасности либо потенциально опасный объект (объекты) - объектовый материальный резерв для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведения неотложных восстановительных работ.

Текст документа

Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. № 775

Відповідно до частини третьої статті 98 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. № 775

ПОРЯДОК

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1. Цей Порядок визначає механізм створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Дія цього Порядку не поширюється на державний матеріальний резерв, створення та використання якого здійснюється відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв".

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

     матеріальний резерв – запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей (далі – матеріальні цінності), призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

     номенклатура матеріальних резервів (далі – номенклатура) – обґрунтований і затверджений у встановленому порядку перелік матеріальних цінностей.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України.

3. Матеріальні резерви створюються:

ДСНС – оперативний матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової невідкладної допомоги постраждалому населенню;

Мінагрополітики (через Держлісагентство), Мінекономрозвитку, Міненерговугіллям, МОЗ, Мінприроди (через Держводагентство) – відомчий матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у відповідній галузі економіки;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними держадміністраціями та органами місцевого самоврядування – регіональний та місцевий матеріальні резерви для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

     суб'єктами господарювання, у власності або користуванні яких є об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки або потенційно небезпечний об'єкт (об'єкти) (далі – підприємства), – об'єктовий матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення невідкладних відновлювальних робіт.

4. Номенклатура та обсяги матеріальних резервів визначаються та затверджуються відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та керівниками підприємств.

Номенклатура та обсяги матеріальних резервів визначаються з урахуванням прогнозованих для конкретної території, галузі, об'єкта підприємства видів та рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

5. Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів здійснюється:

     оперативного – за рахунок коштів державного бюджету через ДСНС;

     відомчого – за рахунок коштів державного бюджету через відповідні центральні органи виконавчої влади;

     регіонального та місцевого – за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів;

     об'єктового – за рахунок власних коштів підприємств.

Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

6. Місця розміщення матеріальних резервів визначаються і затверджуються рішеннями відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств.

Матеріальні резерви розміщуються на об'єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, за рішенням керівників відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств з урахуванням оперативної доставки таких резервів до можливих зон надзвичайних ситуацій.

7. Матеріальні цінності, що поставляються до матеріальних резервів, повинні мати сертифікати відповідності на весь нормативний строк їх зберігання.

8. Керівники підприємств, на балансі яких перебувають матеріальні резерви, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей.

9. Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до оперативного, відомчого, регіонального та місцевого матеріальних резервів, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель".

10. Зберігання та облік матеріальних резервів здійснюється в установленому законодавством порядку.

11. Створення та накопичення матеріальних резервів здійснюється відповідно до річних графіків, затверджених відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та керівниками підприємств.

12. Матеріальні резерви використовуються виключно для:

     здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

     ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

     проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

     надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;

     розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;

     забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження.

13. Матеріальні резерви використовуються відповідно до рівня надзвичайної ситуації, зокрема:

     оперативний – для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території держави за рішенням Голови ДСНС;

     відомчий – для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах відповідних галузей економіки;

     регіональний, місцевий та об'єктовий – для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідних територіях та об'єктах.

У разі недостатності матеріального резерву (регіонального, місцевого та об'єктового) чи його використання у повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня.

Залучення матеріальних резервів вищого рівня здійснюється за рішенням відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств.

14. Відпуск матеріальних цінностей з матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за рішенням відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств.

Відпуск матеріальних цінностей з матеріальних резервів (крім об'єктового), що підлягають освіженню (поновленню), здійснюється за рішенням зазначених керівників на конкурсних засадах. Кошти, отримані внаслідок реалізації матеріальних цінностей, спрямовуються на придбання і закладення до матеріальних резервів аналогічних матеріальних цінностей.

15. Відповідальність за створення та використання матеріальних резервів, здійснення контролю за їх наявністю несуть посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств відповідно до закону.

16. ДСНС здійснює методичне керівництво та контроль за створенням та використанням матеріальних резервів.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. № 775

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 р. № 308 "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 597).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. № 1591 "Про внесення зміни до Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2018).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 581 "Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб'єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2389).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter