X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
13.10.2015
Расчеты с помощью платежных карт через Интернет не освобождают от необходимости использовать РРО

При осуществлении расчетов за товары (услуги) субъекты хозяйствования обязаны в соответствии с Законом о РРО применять РРО, в том числе в случае осуществления безналичных расчетов с помощью платежных карт с использованием сети Интернет. При этом расчетные документы при продаже товаров (услуг) через сеть Интернет выдаются в случае их непосредственного предоставления потребителю (письмо Межрегионального ГУ ГФС - центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков от 07.10.2015 г. № 22818/10/28-10-06-11).

Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників
від 07.10.2015 р. № 22818/10/28-10-06-11

Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист від 23.09.2015 № 23/09/3 щодо використання РРО, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Відповідно до ст. 2 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265/95-ВР) розрахункова операція – приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках передбачених Законом № 265/95-ВР, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій (далі – РРО).

Згідно з п. 2 ст. 3 Закону № 265/95-ВР суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані видавати особі, яка отримує та повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Пунктом 4 розд. I Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 5 листопада 2014 року № 705 (далі – Положення), визначено, що система електронної торгівлі (комерції) – сукупність правил, процедур і програмно-технічних засобів, використання яких дає змогу користувачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів торговців, подати замовлення на поставку та оплату замовлених товарів (послуг).

Розділом VII Положення установлені загальні правила документообігу за операціями з використанням електронних платіжних засобів.

Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів та інші документи, що застосовуються в платіжних системах для платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів, можуть бути в паперовій та/або електронній формі. Вимоги до засобів формування документів за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів і їх обговорення визначається платіжною системою з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку.

Під час здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів у системах електронної комерції та інших системах дистанційного обслуговування дозволяється формування в електронній формі документа за операцією з використанням електронного платіжного засобу за умови доставки його користувачу.

Враховуючи вище викладене, при здійснені розрахунків за товари (послуги) суб'єкти господарювання зобов'язані відповідно до Закону № 265/95-ВР застосовувати РРО, у тому числі у разі здійснення безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток із використанням мережі Інтернет. При цьому розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter