X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Отменяющее или уточняющее уведомление о приеме на работу

Как сообщает Минсоцполитики в письме от 10.08.2015 г. № 1038/13/84-15, формой уведомления о приеме на работу установлены реквизиты, которые дают возможность представления уточняющего уведомления (тип: начальное или отменяющее).

Механизм представления уточняющего уведомления постановлением КМУ от 17.06.2015 г. № 413, которым утверждена форма уведомления, не определен. Из письма Минсоцполитики следует, что если работодателем допущена ошибка, то ему следует представить уточняющее уведомление, однако рекомендации по его заполнению в письме не приведены.

Само по себе "отменяющее" уведомление предполагает отмену ранее представленной информации (то есть, например, если в уведомление ошибочно внесена запись о приеме несуществующего работника).

Если же приказ о приеме работника был издан, но к работе такой работник так и не приступил (приказ о приеме аннулирован), в этом случае, на наш взгляд, уточняющее уведомление не представляется.

Если при заполнении уведомления работодателем была допущена ошибка, касающаяся данных принимаемого работника, то вопрос ее исправления остается открытым, а решать его следует с налоговыми органами. С большой долей вероятности можно предположить, что в этом случае необходимо будет представить отменяющее уведомление (с указанием неверно сделанной записи) и новое уведомление с правильными данными о таком работнике.

Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України

від 10.08.2015 р. № 1038/13/84-15

Частиною третьою статті 24 Кодексу законів про працю України визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тобто, до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної фіскальної служби або її територіальних органів.

Отже, дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не співпадають.

Враховуючи положення вищезазначеної статті, було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 "Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу" (далі – Постанова), якою передбачено, що дата наказу (розпорядження) про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника відрізняються (колонки 8 і 9 додатка до зазначеної постанови).

Крім того, Постановою установлені способи подання повідомлення про прийнятих працівників:

  • засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
  • на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
  • на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж і п'ятьма особами.

Подання повідомлення про прийнятих працівників за допомогою підприємств поштового зв'язку Постановою не передбачено.

Також пунктом 2 додатка до Постанови встановлено реквізити, які дають можливість подання уточнюючого повідомлення у разі необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу або допущення помилки роботодавцем (тип: початкове або скасовуюче).

Водночас інформуємо, що відповідальність у випадку фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) встановлена статтею 265 Кодексу законів про працю України та статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Заступник директора Департаменту А. Литвин

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter