X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
21.10.2015
Уплата акцизного налога при продаже нефтепродуктов АЗС

В письме 09.09.2015 г. № 19308/6/99-99-19-03-03-15 ГФС обосновывает мнение о том, что через сеть АЗС осуществляется именно розничная продажа нефтепродуктов конечному потребителю. Такие операции являются объектом обложения акцизным налогом. Датой возникновения налоговых обязательств по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров является дата осуществления расчетной операции, а в случае реализации товаров физическими лицами - предпринимателями, которые уплачивают единый налог, - дата поступления оплаты за проданный товар.

Кроме этого, ГФС отмечает, что НКУ не предусмотрено определение понятия "некоммерческое" или "коммерческое" использование подакцизных товаров. С экономической точки зрения коммерческое использование подакцизных товаров предусматривает дальнейшую перепродажу, переделку (использование как сырья) или преобразование товара, а некоммерческое - использование для конечного потребления, то есть без дальнейшей перепродажи, переделки (использования как сырья) или преобразования товара.

Во письме от 17.09.2015 г. № 19911/6/99-99-19-03-03-15 ГФС сообщает, что налоговые обязательства по уплате 5-процентного акцизного налога при розничной продаже нефтепродуктов возникают при осуществлении расчетных операций, причем независимо от условий продажи нефтепродуктов (по ведомостям, талонам, смарт-картам и др.) и формы расчетов (наличная, безналичная).

Также ГФС отмечает, что в налоговой накладной отражается отдельно стоимость поставляемого товара (без учета НДС), которая является базой обложения НДС, и сумма НДС, начисляемая на стоимость такого товара. Отражение в налоговой накладной суммы акцизного налога по розничной продаже подакцизных товаров не предусмотрено.

Больше новостей
Тексты документов

Лист Державної фіскальної служби України від 09.09.2015 р. № 19308/6/99-99-19-03-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист від 10.08.2015 № 9 щодо адміністрування акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів і повідомляє таке.

Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платником податку є особа – суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Отже, суб'єкти оптової торгівлі не є платниками податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Об'єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).

При цьому реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – це продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу (нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, а також паливо моторне альтернативне), безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування (абзаци перший та другий пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Разом з цим відповідно до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1442 (далі – Правила № 1442), роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу АЗС, що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів (п. 2).

Відповідно до ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять" роздрібна торгівля – це вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та надавання йому торговельних послуг.

Заправка автомобілів та інших транспортних засобів населенню провадиться оператором АЗС (за допомогою оператора АЗС або водієм самостійно під наглядом оператора) через паливо-, масло- та газороздавальні колонки. Дозволяється також відпускати нафтопродукти (крім скрапленого вуглеводневого газу) в тару споживача (металеві каністри) (п. 34 та п. 35 Правил № 1442).

Таким чином, через мережу АЗС здійснюється роздрібний продаж нафтопродуктів кінцевому споживачеві (п. 2 Правил № 1442 та ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять"), такі операції є об'єктом оподаткування акцизним податком відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу.

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, – дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст. 216 Кодексу).

Отже, якщо ПП "Компанія [...]" не здійснює діяльність з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, то воно не є платником акцизного податку з роздрібного продажу.

Водночас зазначаємо, що відповідно до листа Первомайської ОДПІ Головного управління ДФС у Миколаївській області від 27.07.2015 № 6057/10/14-08-15-01 згідно з Випискою з Єдиного державного реєстру ПП [...] має такий вид діяльності в переліку: 47.30 – Роздрібна торгівля пальним. Операції з роздрібної торгівлі пальним є об'єктом оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу.

Зазначаємо, Кодексом не передбачено визначення поняття "некомерційне" або "комерційне" використання підакцизних товарів.

З економічної точки зору комерційне використання підакцизних товарів передбачає подальший перепродаж, перероблення (використання як сировини) чи перетворення товару, а некомерційне – використання для кінцевого споживання, тобто не передбачає подальшого перепродажу, перероблення (використання як сировини) чи перетворення товару.

Лист Державної фіскальної служби України від 17.09.2015 р. № 19911/6/99-99-19-03-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист  щодо питань акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів і повідомляє таке.

Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платником податку є особа – суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Об'єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).

При цьому реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – це продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, а також паливо моторне альтернативне), безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування (абзаци перший та другий пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять" роздрібна торгівля – це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та надавання йому торговельних послуг;

оптова торгівля – це вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю для виробничого споживання та надання пов'язаних із цим послуг.

Відповідно до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1442 (далі – Правила № 1442), роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу АЗС, що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів (п. 2).

Заправка автомобілів та інших транспортних засобів населенню провадиться оператором АЗС (за допомогою оператора АЗС або водієм самостійно під наглядом оператора) через паливо-, масло- та газороздавальні колонки. Дозволяється також відпускати нафтопродукти (крім скрапленого вуглеводневого газу) в тару споживача (металеві каністри) (п. 34 та п. 35 Правил № 1442).

Таким чином, через мережу АЗС здійснюється роздрібний продаж нафтопродуктів кінцевому споживачеві (п. 2 Правил № 1442 та ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять") і такі операції є об'єктом оподаткування акцизним податком відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу.

Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон № 265), а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, – дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст. 216 Кодексу).

Згідно із Законом № 265 розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Відповідно до Правил № 1442 розрахунки за продані нафтопродукти здійснюються готівкою та/або у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, талонів, відомостей на відпуск нафтопродуктів тощо) в установленому законодавством порядку.

Відповідно до підпунктів 222.3.1 – 222.3.2 п. 222.3 ст. 222 Кодексу суми податку перераховуються до бюджету суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів. Особа – суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

Таким чином, податкові зобов'язання зі сплати 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів виникають у особи, яка безпосередньо здійснює відпуск нафтопродуктів з колонок через мережу заправних комплексів (АЗС) кінцевим споживачам, незалежно від умов продажу (за відомостями, талонами, смарт-картами та ін.) нафтопродуктів та форми розрахунків (готівкова, безготівкова), під час здійснення розрахункових операцій.

Щодо порядку складання податкових накладних та зазначення обов'язкових реквізитів, які повинні містити податкові накладні, повідомляємо, що Форма та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, із змінами та доповненнями, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 13.10.2014 за № 1235/26012 (далі – Порядок).

Так, пунктом 15 Порядку визначено порядок заповнення окремих рядків податкових накладних.

У податковій накладній відображається окремо вартість товару, що постачається (без урахування ПДВ), яка є базою оподаткування ПДВ, та сума ПДВ, що нараховується на вартість такого товару. Відображення у податковій накладній суми акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів Кодексом та Порядком не передбачено.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter