X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Средневзвешенная учетная ставка НБУ за III квартал 2015 года составляет 28,57 %.

ГФС в письме от 19.10.2015 г. № 38388/7/99-99-15-04-01-17 сообщает, что для исчисления налоговых обязательств по рентной плате средневзвешенная учетная ставка за III квартал 2015 года составляет 28,57 %.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 19.10.2015 р. № 38388/7/99-99-15-04-01-17

Державна фіскальна служба України, керуючись нормами пп. 4 п. 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, інформує про величину коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у III кварталі 2015 року для гірничих підприємств, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр.

Розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається як сума витрат, що обчислені згідно з пп. 252.11 – 252.15 ст. 252 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), та прибутку як алгебраїчного добутку вказаних витрат та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, обчисленого у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (п. 252.16 ст. 252 Кодексу).

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України (далі – облікова ставка).

У III кварталі 2015 року діяли 3 (три) облікові ставки: 30 відс., 27 відс., 22 відс., затверджені постановами Правління Національного банку України від: 02.03.2015 № 154, 27.08.2015 № 557, 24.09.2015 № 627, відповідно.

З метою уникнення неоднозначного трактування, ДФС, базуючись на принципі рівномірності, обчислила розмір середньозваженої облікової ставки Національного банку України для визначення коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства з метою розрахунку величини податкового зобов'язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Тривалість дії облікової ставки: 30 відс. – 58 днів (01.07.2015 – 27.08.2015); 27 відс. – 28 днів (28.08.2015 – 24.09.2015); 22 відс. – 6 днів (25.09.2015 – 30.09.2015).

З огляду на викладене, Державна фіскальна служба України доручає довести до відома платників рентної плати, що для обчислення податкових зобов'язань з рентної плати середньозважена облікова ставка за III квартал 2015 року становить 28,57 відс. ((30 відс. × 58 днів + 27 відс. × 28 днів + 22 відс. × 6 днів) / 92).

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter