X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Уточнен перечень органов лицензирования

Недавно было принято постановление КМУ от 05.08.2015 г. № 609, которым утвержден новый перечень органов лицензирования. Этот перечень разработан с учетом постановления КМУ от 10.09.2014 г. № 442, которым предусмотрена оптимизация центральных органов власти, в частности, создание новых и объединение некоторых органов в один.

Однако поскольку некоторые из этих органов так и не были созданы, КМУ постановлением от 07.10.2015 г. № 829 уточнил перечень органов лицензирования, предусмотрев, что лицензии выдают:

  • Госслужба по контролю за наркотиками - в сфере культивирования растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также на производство, хранение, импорт, экспорт и пр. таких средств, веществ и прекурсоров;
  • Государственная служба лекарственных средств - на производство лекарственных средств, оптовую и розничную торговля ими, их импорт;
  • Госветфитослужба - на ветеринарную деятельность;
  • Укртрансинспекция - на перевозку пассажиров, опасных грузов и опасных отходов автомобильным, железнодорожным транспортом, международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
  • Укрморречинспекция - на перевозку пассажиров, опасных грузов и опасных отходов речным, морским транспортом.
Больше новостей
Текст документа

Про внесення змін до переліку органів ліцензування

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. № 829

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. № 829

ЗМІНИ, що вносяться до переліку органів ліцензування

1. У пункті 10:

1) у графі "Найменування органу ліцензування" слова "Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками" замінити словами "Державна служба з лікарських засобів ";

2) у графі "Вид господарської діяльності" слова і цифру "культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку" виключити.

2. Доповнити перелік пунктом 101 такого змісту:

"

Орган ліцензування

Вид господарської діяльності

101. ДСКН

культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку

".

3. У пункті 16 у графі "Найменування органу ліцензування" слова "Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів" замінити словом "Держветфітослужба".

4. Пункт 21 викласти в такій редакції:

"

Орган ліцензування

Вид господарської діяльності

21. Укртрансінспекція

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

".

5. Доповнити перелік пунктом 211 такого змісту:

"

Орган ліцензування

Вид господарської діяльності

211. Укрморрічінспекція

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter