X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

В графе "Затверджено" налоговой декларации указывается последний приказ, изложивший форму в новой редакции

ГФСУ в письме от 03.03.2017 г. № 4497/6/99-99-15-02-01-15 в очередной раз напоминает, что в случае внесения в форму декларации только отдельных изменений (без изложения ее в новой редакции), в грифе «Затверджено" формы декларации ссылки на приказ, которым были утверждены изменения, не является обязательным.

Таким образом, в грифе "Затверджено" указываются реквизиты документа (приказа), которым утверждена данная форма, а в скобках – слова "в редакции" и реквизиты документа, излагающего форму в новой редакции.

Поэтому налоговики, отказывающие в приеме деклараций на основании того, что там не указан последний вносящий изменения приказ, правы далеко не всегда.

Так приказ Минфина от 08.07.2016 г. № 585, вносящий отдельные изменения в форму декларации по прибыли, в графе "Затверджено" декларации не указывается.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 03.03.2017 р. № 4497/6/99-99-15-02-01-15

Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5 (далі - Порядок), передбачено процедуру підготовки та подання до Міністерства юстиції України нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, та єдиний механізм їх розгляду та державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Підпунктом 2.28.2 п. 2.28 Порядку визначено, що у грифі затвердження дається посилання на дату і номер розпорядчого документа, яким було затверджено первинний акт, та зазначається, що акт наведено в редакції розпорядчого документа, яким вона затверджується.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за N 1415/27860 (далі - декларація).

Наказом Міністерства фінансів України від 08 липня 2016 року N 585, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2016 за N 1049/29179 були внесені окремі зміни до форми декларації.

У разі внесення до форми декларації лише окремих змін (без викладення її у новій редакції), у грифі "Затверджено" форми декларації посилання на наказ Міністерства фінансів України, яким було затверджено зміни, не є обов'язковим.

В. о. заступника Голови М. В. Продан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter