X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
30.10.2015
Минсоцполитики считает, что об изменении в худшую сторону условий работы или оплаты труда можно и не предупреждать за два месяца

В случае установления новых или изменения действующих условий оплаты труда в сторону ухудшения ст. 103 КЗоТ предусмотрена обязанность работодателя уведомить работника за два месяца. В письме Минсоцполитики от 02.10.2015 г. № 413/06/186-15 делается вывод, что если работник согласен с изменениями условий труда, то обязанность уведомления работника законодательством о труде не установлена.

Однако, по нашему мнению, если работник не был предупрежден официально под роспись за два месяца, то у него имеется реальная перспектива оспорить в суде ухудшение условий труда (размера оплаты) и выиграть такое дело.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.10.2015 р. № 413/06/186-15

Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист від 20.08.2015 р. № 213/8в та в межах компетенції повідомляється.

Частиною третьою ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) встановлено, що у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Відповідно до частини четвертої ст. 97 КЗпП форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

В частині четвертій ст. 97 КЗпП зазначено, що власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.

Крім того, ст. 103 КЗпП встановлено, що про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

Слід зазначити, що п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. № 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів" передбачено, якщо при розгляді трудового спору буде встановлено, що зміна істотних умов трудового договору проведена не у зв'язку зі зміною в організації виробництва і праці на підприємстві, в установі, організації, то така зміна з урахуванням конкретних обставин може бути визнана судом неправомірною з покладенням на власника або уповноважений ним орган обов'язку поновити працівникові попередні умови праці.

У разі встановлення нових або зміни діючих умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомляти працівника за два місяці. У випадку досягнення згоди між сторонами трудового договору жодного обов'язку щодо повідомлення працівника законодавством про працю не встановлено.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.

Директор Юридичного департаменту О. Туліна

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter