X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Счет за обед может быть оплачен работнику, но как дополнительное благо, эта сумма облагается НДФЛ

Если по решению руководителя предприятия работнику возмещаются расходы, понесенные им на оплату счета заведения общественного питания за собственные средства, то сумма такого возмещения подлежит обложению налогом на доходы физических лиц как дополнительное благо согласно п.п. "г" п.п. 164.2.17 НКУ.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 23.10.2015 р. № 22346/6/99-99-17-03-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування суми відшкодованих витрат працівника, які понесені ним на оплату рахунку закладу громадського харчування за власні кошти, та в межах компетенції повідомляє, що лист містить недостатньо інформації для надання більш детальної відповіді.

Водночас інформуємо, що відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) дохід з джерелом їх походження з України – це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп. "г" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу), зокрема, у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з цим розділом.

При цьому додаткове благо – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Кодексу) (пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Кодексу.

Враховуючи викладене, якщо за рішенням керівника підприємства працівнику відшкодовуються витрати, понесені ним на оплату рахунку закладу громадського харчування за власні кошти, то сума зазначеного відшкодування підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо на підставі пп. "г" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Водночас повідомляємо, що кожний конкретний випадок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою у вигляді суми відшкодованих витрат, понесених нею на оплату рахунку закладу громадського харчування, слід розглядати з урахуванням документів, що стосуються цієї справи. Для надання більш детальної відповіді з питань, викладених у вашому листі, пропонуємо підприємству звернутися до контролюючого органу за місцем податкової адреси (місцезнаходження юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) з наданням усіх наявних копій документів.

В. о. Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter