X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
02.11.2015
Списываются штрафные санкции на суммы, уплаченные в течение 10 календарных дней после получения налогового уведомления-решения

ГФС в письме от 20.10.2015 г. № 22064/6/99-99-10-03-02-15 напоминает, что до конца 2016 года к налогоплательщикам с объемом доходов меньше 20 млн грн. не начисляются штрафные (финансовые) санкции на сумму налогового обязательства, уплаченную ими без обжалования налогового уведомления-решения в течение 10 календарных дней, следующих за днем получения налогового уведомления-решения без применения процедуры обжалования налогового уведомления-решения.

Эта норма не применяется в случае повторного в течение года определения контролирующим органом суммы налогового обязательства по одному и тому же налогу или сбору. При этом в случае отмены штрафной санкции соответствующее уплаченное налоговое обязательство не подлежит дальнейшему обжалованию.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 20.10.2015 р. № 22064/6/99-99-10-03-02-15

Державна фіскальна служба України за результатами розгляду листа (вх. ДФС № 27863/6 від 22.09.2015) щодо застосування штрафних (фінансових) санкцій відповідно до п. 35 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє таке.

Відповідно до ст. 109 Кодексу податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими особами контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими законами України.

Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується згідно з цим Кодексом та іншими законами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені (п. 111.2 ст. 111 Кодексу).

Пунктом 35 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу встановлено, що тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік складав менше 20 млн. гривень, штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов'язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення в терміни, визначені цим Кодексом, скасовуються протягом 10 днів з дня сплати такого податкового зобов'язання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Зазначена норма не застосовується у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання з одного й того самого податку або збору. При цьому у разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов'язання не підлягає подальшому оскарженню.

Згідно із п. 57.3 ст. 57 Кодексу у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 – 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

Податкове повідомлення-рішення – письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової звітності (пп. 14.1.157 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Грошове зобов'язання платника податків – сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Отже, штрафні (фінансові) санкції скасовуються, якщо платник податків, відповідно до п. 35 підрозділу 10 розділу XX Кодексу самостійно сплатив суму податкового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення (без застосування процедури оскарження податкового повідомлення-рішення).

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter