X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об осуществлении банками купли-продажи иностранной валюты в связи с переносом рабочих дней в мае 2017 года

В связи с переносом рабочего дня с понедельника 8 мая на субботу 13 мая Национальный банк Украины в письме от 03.05.2017 г. № 40-0005/32430 сообщает, что в субботу 13 мая 2017 года Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ для уполномоченных банков не работает.

Таким образом, банки не осуществляют куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме. Валютно-обменные операции с наличной иностранной валютой осуществляются в обычном режиме.

Иностранная валюта, поступившая 12 и 13 мая, подлежит обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины 15 мая 2017 года.

Больше новостей
Текст документа

Лист Національного банку України від 03.05.2017 р. № 40-0005/32430

У зв'язку з перенесенням робочих днів у травні 2017 року Національний банк України повідомляє наступне.

1. 13 травня 2017 року Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України для уповноважених банків не працює.

Таким чином, банки не здійснюють купівлю-продаж іноземної валюти у безготівковій формі. Валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою проводяться у звичайному режимі.

Обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, установлений пунктом 2 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", здійснюється наступним чином:

надходження за 12 травня та 13 травня 2017 року підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України 15 травня 2017 року.

При цьому, розгорнута заявка за 13 травня 2017 року щодо загального обсягу обов'язкового продажу іноземної валюти, запланованого на 15 травня 2017 року, банками не подається. Інформація за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти (файл #2G) за 13 травня 2017 року банками не подається.

2. Щодо застосування вимог підпункту 11 пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", то зазначаємо, що купівля іноземної валюти, яка запланована банками на 13 травня 2017 року (включно), за рахунок коштів в гривнях, які обліковуються на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку", здійснюється 15 травня 2017 року.

Директор Департаменту відкритих ринків С. Пономаренко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter