X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
12.05.2017

Штраф за нерегистрацию налоговых накладных

Минфин в письме от 14.04.2017 г. № 11310-09-10/10306 отвечает на письмо ГФС от 03.03.2017 г. № 709/4/99-99-15-03-02-15 по вопросу применения штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРНН.

Напомним, что согласно п. 1201.1 ст. 1201 НКУ нарушение предельного срока регистрации влечет за собой наложение штрафа на плательщика НДС, на которого в соответствии с требованиями п. 192.1 ст. 192 и 201 НКУ возложена обязанность относительно такой регистрации. При этом п. 1201.1 ст. 1201 НКУ содержит исключение относительно применения штрафа за нерегистрацию налоговой накладной, которая не предоставляется получателю (покупателю), составленной на поставку товаров/услуг для операций, которые освобождены от налогообложения или облагаются налогом по нулевой ставке.

Исходя из положений п. 1201.1 ст. 1201 НКУ, ГФС приходит к выводу о том, что штраф не применяется к налогоплательщикам за нарушение ими предельного срока регистрации/отсутствия регистрации в ЕРНН налоговых накладных:

  • которые не предоставляются получателю (покупателю), составленных на операции поставки товаров/услуг, которые освобождены от налогообложения, и/или
  • которые не предоставляются получателю (покупателю), составленных на операции поставки товаров/услуг, которые облагаются налогом по нулевой ставкой.

Судя по всему, Минфин придерживается аналогичной позиции, то есть отдельно не выделяет "налоговые накладные, которые не предоставляются получателю (покупателю)". При этом Минфин высказывается только в отношении налоговых обязательств, начисленных согласно п. 198.5 ст. 198 НКУ.

Так, в случае нарушения налогоплательщиком предельного срока регистрации или отсутствия регистрации в ЕРНН налоговых накладных, составленных при определении налоговых обязательств по НДС в соответствии с п. 198.5 ст. 198 НКУ, к такому налогоплательщику применяются штрафные санкции, определенные в соответствии со ст. 1201 НКУ, кроме налоговых накладных, составленных согласно п.п. "б" п. 198.5 ст. 198 НКУ.

То есть Минфин видит неприменение штрафных санкций по данному пункту только в отношении налоговых накладных, составленных на операции поставки товаров/услуг, которые освобождены от налогообложения.

Больше новостей
Тексты документов

Лист Міністерства фінансів України від 14.04.2017 р. № 11310-09-10/10306

Міністерство фінансів розглянуло лист Державної фіскальної служби України від 03.03.2017 № 709/4/99-99-15-03-02-13 щодо погодження позиції ДФС в частині застосування штрафних санкцій відповідно до статті 1201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та повідомляє.

Згідно з статтею 1201 Кодексу за порушення граничного строку, визначеного статтею 201 Кодексу для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРГШ), або відсутність такої реєстрації передбачено, що до платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 Кодексу покладено обов'язок щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН, застосовуються штрафні санкції у визначених розмірах.

Проте, штрафні санкції, передбачені цією статтею, не застосовуються у разі порушення граничного строку реєстрації податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю), складені на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою.

Відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, зокрема згідно з підпунктом "б" цього пункту – в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 Кодексу).

Таким чином, у разі порушення платником податку граничного строку реєстрації або відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених при визначенні податкових зобов'язань з податку на додану вартість відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу до такого платника податку застосовуються штрафні санкції визначені відповідно до статті 1201 Кодексу, крім податкових накладних, складених відповідно до підпункту "б" пункту 198.5 статті 198 Кодексу.

Державний секретар Є. Капінус

Лист Державної фіскальної служби України від 03.03.2017 р. № 709/4/99-99-15-03-02-15

Державна фіскальна служба України у зв'язку із зверненнями платників податків щодо питання застосування штрафних санкцій на підставі пункту 1201.2 статті 1201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних (далі – податкових накладних) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) надає власну позицію з порушеного питання.

Вимоги до граничних строків реєстрації податкових накладних передбачені пунктом 201.10 статті 201 Кодексу. Так, реєстрація платниками податку податкових накладних в ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

  • для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
  • для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу за порушення граничного строку, визначеного статтею 201 Кодексу, для реєстрації податкових накладних в ЄРПН (крім податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю), складених на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), передбачено застосування штрафних санкцій у відповідних розмірах до платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації.

Також пунктом 1201.2 статті 1201 Кодексу передбачено, що відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 Кодексу, податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, – тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній, або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено. У разі зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу штрафні санкції, передбачені вказаним пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 Кодексу.

Отже, за порушення термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН або відсутність реєстрації податкової накладної в ЄРПН штрафні санкції, визначені Кодексом, не застосовуються виключно до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю) та складені на постачання товарів/послуг для операцій, які:

  • звільнені від оподаткування;
  • оподатковуються за нульовою ставкою.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (пункт 201.10 статті 201 Кодексу).

Статтею 195 Кодексу визначено перелік операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, а перелік операцій, звільнених від оподаткування, – статтею 197, підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Враховуючи зазначене, штрафні санкції, визначені пунктами 1201.1 та 1201.2 статті 1201 Кодексу, не застосовуються до платників податку за порушення ними граничного строку реєстрації / відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних:

  • що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, та/або
  • що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою.

Пунктом 198.5 статті 198 Кодексу повідомляємо, що вказаною нормою встановлено обов'язок платника податку нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях.

Таким чином, у разі порушення платником податку термінів реєстрації / відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених при визначенні податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу, до такого платника податку застосовуються штрафні санкції, визначені відповідно пунктами 1201.1 або 1201.2 статті 1201 Кодексу, у визначених розмірах.

Враховуючи зазначене та актуальність порушеного питання, просимо в найкоротший термін погодити позицію ДФС або висловити позицію МФУ з порушеного питання.

В. о. заступника Голови М. Продан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter