АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Обмен изношенных и поврежденных банкнот

В связи с увеличением жалоб граждан на банки относительно отказов обменивать изношенные и поврежденные банкноты (как национальной, так и иностранной) НБУ в письмах от 24.02.2017 г. № 50-0006/14993 и № 50-0006/14998 разъясняет следующее.

Банки обязаны без любых ограничений принимать от физических и юридических лиц для обмена на пригодные к обращению банкноты с признаками значительного износа или повреждения, которые не имеют признаков подделки и которые:

 • сохранили целую часть площадью не менее 55 % своей первоначальной площади;
 • разорваны (разрезаны) на две части, на которых сохранились оба одинаковых номера и серии, а также общая площадь этих частей составляет не менее 55 % первоначальной площади банкноты.

Банки обязаны изымать как сомнительные другие значительно изношенные банкноты, которые разорваны (разрезаны) на две или более части, и в установленном порядке направлять для проведения исследований в НБУ. По результатам этих исследований оформляется соответствующий акт, на основании которого банкноты могут быть признаны платежными, неплатежными, преднамеренно поврежденными с целью совершения уголовного правонарушения или подделанными.

Таким образом, банки обязаны без любых ограничений принимать изношенные и поврежденные банкноты национальной валюты от физических и юридических лиц для обмена на пригодные к обращению банкноты, а в случае сомнения относительно платежности банкнот национальной валюты банки изымают их и направляют для проведения исследований в НБУ.

Кроме того, НБУ напоминает, что банки обязаны изымать банкноты, имеющие повреждения в виде общего или локального (пятна) загрязнения разного цвета (включая заметные в ультрафиолетовых лучах), поврежденные механическим способом с обязательной утратой в результате повреждения критериев платежности банкнот, и передавать их как сомнительные в НБУ для проведения исследований.

В случае сомнения относительно подлинности банкнот иностранной валюты банки должны изъять их и направить для проведения исследований в НБУ. Банкноты иностранной валюты, которые по результатам исследования признаны подлинными, независимо от степени износа и повреждения возвращаются предъявителю.

При этом НБУ в соответствии с действующим законодательством Украины осуществляет обмен изношенных и поврежденных банкнот только национальной валюты Украины.

Банки не имеют права отказать в приеме изношенных и поврежденных банкнот иностранной валюты.

Больше новостей
Тексты документов

Лист Національного банку України від 24.02.2017 р. № 50-0006/14998

До Національного банку України продовжують надходити численні запити та скарги від громадян стосовно обміну зношених та пошкоджених банкнот іноземної валюти. Зокрема, працівники банків відмовляють громадянам в обміні таких банкнот іноземної валюти та рекомендують їм звертатись до Національного банку.

У зв'язку з цим повідомляємо.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Національний банк здійснює виготовлення, емісію та організацію обігу національної валюти України.

Валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою на території України здійснюють банки, фінансові установи України відповідно до вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України (далі – Інструкція № 502)1.

____________ 1 затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502

Відповідно до Інструкції № 502 касири банків, фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку і пунктів обміну валюти зобов'язані приймати платіжні банкноти іноземної валюти з незначними ознаками зношення, а саме:

 • із потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);
 • із невеликими масними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20 %;
 • надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;
 • з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.

Згідно із вимогами Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні (далі – Інструкція № 174)2 у касах банків, фінансових установ, крім національного оператора поштового зв'язку, приймаються на інкасо:

а) банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження та/або значні ознаки зношення чи є сумнів щодо їх платіжності, у тому числі:

 • розірвані на шматки та склеєні;
 • ті, що не зберегли деяких ознак платіжності (є зміни в портреті, немає захисної стрічки, є написи, що заважають визначенню ознак платіжності банкнот, тощо);
 • із зміненим первісним кольором;
 • обпалені або пропалені;
 • залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром тощо;
 • мають явні друкарські недоліки;

б) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної центральним банком – емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

____________ 2 затверджена постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174

У разі сумніву щодо справжності банкнот іноземної валюти банки мають, відповідно до Інструкції № 174, вилучити їх та надіслати для проведення досліджень до Національного банку.

Банкноти іноземної валюти, які за результатами дослідження визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення та пошкодження повертаються пред'явнику.

Виходячи з наведеного, Національний банк України відповідно до чинного законодавства України здійснює обмін зношених та пошкоджених банкнот тільки національної валюти України.

Слід наголосити, що відповідно до статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.

Наголошуємо також на необхідності чіткого виконання вимог зазначених нормативно-правових актів Національного банку України та доведення цієї інформації до працівників, які працюють з готівкою, а також розміщення її в місцях, доступних для населення.

Директор Департаменту грошового обігу В. Зайвенко

Лист Національного банку України від 24.02.2017 р. № 50-0006/14998

До Національного банку України продовжують надходити численні запити та скарги від громадян стосовно обміну зношених та пошкоджених банкнот іноземної валюти. Зокрема, працівники банків відмовляють громадянам в обміні таких банкнот іноземної валюти та рекомендують їм звертатись до Національного банку.

У зв'язку з цим повідомляємо.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Національний банк здійснює виготовлення, емісію та організацію обігу національної валюти України.

Валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою на території України здійснюють банки, фінансові установи України відповідно до вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України (далі – Інструкція № 502)1.

____________ 1 затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502

Відповідно до Інструкції № 502 касири банків, фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку і пунктів обміну валюти зобов'язані приймати платіжні банкноти іноземної валюти з незначними ознаками зношення, а саме:

 • із потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);
 • із невеликими масними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20 %;
 • надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;
 • з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.

Згідно із вимогами Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні (далі – Інструкція № 174)2 у касах банків, фінансових установ, крім національного оператора поштового зв'язку, приймаються на інкасо:

а) банкноти іноземних держав, які мають значні пошкодження та/або значні ознаки зношення чи є сумнів щодо їх платіжності, у тому числі:

 • розірвані на шматки та склеєні;
 • ті, що не зберегли деяких ознак платіжності (є зміни в портреті, немає захисної стрічки, є написи, що заважають визначенню ознак платіжності банкнот, тощо);
 • із зміненим первісним кольором;
 • обпалені або пропалені;
 • залиті повністю або значною мірою фарбою, чорнилом, жиром тощо;
 • мають явні друкарські недоліки;

б) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної центральним банком – емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

____________ 2 затверджена постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174

У разі сумніву щодо справжності банкнот іноземної валюти банки мають, відповідно до Інструкції № 174, вилучити їх та надіслати для проведення досліджень до Національного банку.

Банкноти іноземної валюти, які за результатами дослідження визнані справжніми, незалежно від ступеня зношення та пошкодження повертаються пред'явнику.

Виходячи з наведеного, Національний банк України відповідно до чинного законодавства України здійснює обмін зношених та пошкоджених банкнот тільки національної валюти України.

Слід наголосити, що відповідно до статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.

Наголошуємо також на необхідності чіткого виконання вимог зазначених нормативно-правових актів Національного банку України та доведення цієї інформації до працівників, які працюють з готівкою, а також розміщення її в місцях, доступних для населення.

Директор Департаменту грошового обігу В. Зайвенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация