X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
03.11.2015
Доначисление ЕСВ за сентябрь-декабрь в связи с изменением минимальной зарплаты штрафоваться не будет

В случае если предприятием за период с 1 сентября 2015 было осуществлено начислениее единого взноса исходя из минимальной заработной платы 1 218 грн., такое предприятие должно осуществить доначисление единого взноса исходя из минимальной заработной платы, составляет с 1 сентября 2015 г. 1 378 гривен.

Также необходимо провести пересчет максимальной величины базы начисления при расчете единого взноса на суммы пособия по беременности и родам, оплаты отпускных, период которых больше одного месяца, и начисления проводились до 01.09.2015 г.

Таким образом, за период с 1 сентября 2015 плательщики должны осуществить перерасчет начисленных сумм единого взноса и отразить такие суммы в отчетности по единому взносу за октябрь - декабрь 2015 года.

В случае осуществления плательщиками перерасчета единого взноса, связанного с изменением размера минимальной заработной платы и размера максимальной величины, с которой взимается единый взнос, предусмотренных Законом № 704, штрафные санкции за доначисление плательщиком своевременно не начисленного единого взноса фискальным органом не применяются.

Больше новостей
Текст документа

Про організацію роботи щодо єдиного внеску

Лист Державної фіскальної служби України від 27.10.2015 р. № 3947/7/99-99-17-13-01-17

Головним управлінням ДФС в областях,

місті Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС -

Центральному офісу з обслуговування великих платників

Державна фіскальна служба України у зв'язку з прийняттям Закону України від 17 вересня 2015 N 704-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (далі - Закон N 704), яким, зокрема, перенесено підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 1 грудня на 1 вересня 2015 року, повідомляє.

Розмір мінімальної заробітної плати з 01.09.2015 становить 1378 гривень, відповідно розмір максимальної величини, з якої справляється єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) заробітної плати, становить 23426 гривень.

Статтею 3 Закону України від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР "Про оплату праці" (далі - Закон N 108/95) визначено, що мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464).

Відповідно до статті 1 Закону N 2464 мінімальний страховий внесок - це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (ст. 1 Закону N 2464).

Роботодавці нараховують єдиний внесок на суму нарахованої кожній застрахованій особі зарплати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону N 108/95 (ст. 7 Закону N 2464).

Статтею 8 Закону N 2464 передбачено, якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.

У разі звільнення працівника з основного місця роботи протягом місяця, в якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру.

Основне місце роботи - це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору та знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.

Обов'язок роботодавця щодо нарахування єдиного внеску з мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи також передбачено і у разі, коли працівник працював неповний місяць (перебував на лікарняному, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у щорічній або додатковій відпустці тощо).

У разі якщо підприємством за період з 1 вересня 2015 року було здійснено нарахування єдиного внеску виходячи з мінімальної заробітної плати, що становила 1218 грн., таке підприємство повинно здійснити донарахування єдиного внеску виходячи з мінімальної заробітної плати, що становить з 1 вересня 2015 року 1378 гривень.

Також необхідно провести перерахунок максимальної величини бази нарахування при розрахунку єдиного внеску на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, оплати відпускних, період яких більше одного місяця, та нарахування проводились до 01.09.2015.

Отже, за період з 1 вересня 2015 року платники повинні здійснити перерахунок нарахованих сум єдиного внеску та відобразити такі суми у звітності з єдиного внеску за жовтень - грудень 2015 року.

У разі здійснення платниками перерахунку єдиного внеску, пов'язаного із зміною розміру мінімальної заробітної плати та розміру максимальної величини, з якої справляється єдиний внесок, передбачених Законом N 704, штрафні санкції за донарахування платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску фіскальним органом не застосовуються.

Голова Р. М. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter