X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Графа "Код товара" налоговой накладной заполняется без лишних нулей и прочерков

При заполнении налоговой накладной в графе 4 "Код товару згідно з УКТ ЗЕД" указывается десятизначный код товара, который вносится подряд без всяких знаков препинания (пробелов, точек и т.п.).

Если в таможенной декларации указано другое количество знаков кода УКТ ВЭД, то в налоговую накладную переносится этот же без дописывания нулей или иных знаков с выравниванием по правому краю поля.

Когда налоговая накладная выписывается на поставку одновременно импортируемых и отечественных товаров или подакцизных и не подакцизных товаров графа 4 заполняется только для подакцизных или импортных товаров.

Согласно п. 15 Порядка № 957, клетки налоговой накладной, которые не заполняются, должны оставаться пустыми - нули, прочерки или иные знаки и символы не проставляются.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників від 15.10.2015 р. № 23354/10/28-10-06-11

Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист, за результатом розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

...

Заповнення графи 4 податкової накладної.

При заповненні податкової накладної в графі 4 "Код товару згідно з УКТ ЗЕД" зазначається десятизнаковий код товару, при цьому, вноситься він суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

У разі коли у вантажній митній декларації зазначено іншу кількість знаків коду УКТ ЗЕД до податкової накладної переноситься аналогічний код без дописування нулів чи інших знаків з вирівнюванням по правому краю поля.

У разі виписки податкової накладної при постачанні одночасно імпортованих та вітчизняних товарів або підакцизних та не підакцизних товарів графа "Код товару згідно з УКТ ЗЕД" заповнюється лише за тими товарними позиціями, які належать до підакцизних, або які ввезені на митну території України.

Згідно пункту 15 Порядку № 957, у клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

У відповідних графах при заповненні податкової накладної дотримання вимог Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Держстандарту України від 9 січня 1997 р. № 8, із змінами і доповненнями, є обов'язковим.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter