X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
04.11.2015
Для дарения резидентом Украины другому резиденту наличной валюты индивидуальная лицензия НБУ не нужна

ГФС в письме от 23.10.2015 г. № 9821/Б/99-99-17-01-03-14 информирует, что операция дарения резидентом Украины по договору дарения другому резиденту (родственнику) наличных денежных средств в виде иностранной валюты не требует получения индивидуальной лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 23.10.2015 р. № 9821/Б/99-99-17-01-03-14

Державною фіскальною службою України розглянуто Ваш запит щодо необхідності отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій у разі дарування резидентом України за договором дарування іншому резиденту (родичу) готівкових коштів у вигляді іноземної валюти.

Операції, які потребують отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, визначені у пункті 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", зокрема:

а) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей, за винятком:

 • вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком України;
 • вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;
 • платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя;
 • платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;
 • вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності;
 • платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів, вчиненої в м. Брюсселі 12 лютого 1981 року, та інших міжнародних договорів;
 • переказ інвестором (представництвом іноземного інвестора на території України) за межі України іноземної валюти іншим інвесторам за відповідною угодою про розподіл продукції;

б) ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 3 цього Декрету;

в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

г) використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, за винятком оплати в іноземній валюті за товари, роботи, послуги, а також оплати праці, на тимчасово окупованій території України;

д) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, за винятком:

 • відкриття фізичними особами-резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;
 • відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;
 • відкриття рахунків у іноземній валюті резидентами, зазначеними в абзаці четвертому пункту 5 статті 1 цього Декрету;
 • відкриття рахунків у іноземній валюті інвесторами – учасниками угод про розподіл продукції, в тому числі представництвами іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції;

е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами-резидентами як дарунок або у спадщину.

Враховуючи викладене, операція дарування резидентом України за договором дарування іншому резиденту (родичу) готівкових коштів у вигляді іноземної валюти не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

В. о. Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter