X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налогообложение профилактических осмотров работников

ГФС в письме от 14.04.2017 г. № 8055/6/99-99-13-02-03-15 рассматривает особенности включения в налогооблагаемый доход работника стоимости обязательного профилактического осмотра работника.

Напомним, что согласно п.п. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 НКУ в налогооблагаемый доход не включаются расходы работодателя на обязательные профилактические осмотры работников, которые проводятся в соответствии с Законом Украины от 06.04.2000 г. № 1645-III "О защите населения от инфекционных заболеваний" (далее - Закон № 1645).

Статьей 21 Закона № 1645 предусмотрена обязательность предварительных (до приема на работу) и периодических профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний. Такие осмотры должны осуществляться за счет работодателей в порядке, установленном действующим законодательством.

Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим медицинским осмотрам, а также порядок проведения этих осмотров и выдачи личных медицинских книжек установлен постановлением КМУ от 23.05.2001 г. № 559.

В свою очередь работники возмещают стоимость бланка личной медицинской книжки заведениям и учреждениям здравоохранения, которые будут проводить указанные осмотры. Также возмещение происходит и в случае необходимости получения нового бланка этой книжки в связи с его утерей, порчей или невозможностью дальнейшего использования. Бланк медицинской книжки работник также может приобрести за счет собственных средств.

Исходя из указанного, ГФС считает, что при соблюдении требований п.п. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 НКУ не включаются в налогооблагаемый доход работника расходы работодателя на обязательный предварительный (до принятия на работу) профилактический осмотр такого работника, который предусмотрен Законом № 1645.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 14.04.2017 р. № 8055/6/99-99-13-02-03-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (у редакції, яка діяла до 01.04.2017, далі – Кодекс), розглянула лист... щодо практичного застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, ст. 165 якого визначено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Так, пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов'язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов'язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України від 06.04.2000 року № 1645-III "Про захист населення від інфекційних хвороб" (далі – Закон № 1645) та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України від 24.02.94 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

Відповідно до ст. 21 Закону № 1645 обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок (далі – Порядок) встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559.

Згідно із п. 2 Порядку обов'язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємство, установа, організація або фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників).

При цьому, працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров'я, які проводитимуть обов'язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв'язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання чи придбавають зазначений бланк за власні кошти.

Отже, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку – працівника витрати роботодавця на обов'язковий попередній (до прийняття на роботу) профілактичний огляд такого платника згідно із Законом № 1645 у разі дотримання вимог пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Водночас, згідно з пп. "г" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий таким платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді, зокрема, суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розділом IV Кодексу.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter