АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

ВОПРОС: Можно ли предоставить отпуск за ненормированный рабочий день работнику на неполном рабочем времени?

Минсоцполитики в письме от 22.07.2015 г. № 431/13/133-15 разъясняет, что действующее законодательство не содержит прямого запрета применения ненормированного рабочего дня для работников, занятых на работе с неполным рабочим днем.

Однако, п. 2 Рекомендаций о порядке предоставления работникам с ненормированным рабочим днем ​​ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда, утвержденных приказом Минтруда от 10.10.97 г. № 7, ненормированный рабочий день не рекомендуется применять для работников, занятых на работе с неполным рабочим днем.

Пунктом 5 Рекомендаций также определено, что ненормированный рабочий день может применяться в первую очередь для лиц, труд которых не поддается точному учету во времени. При работе с неполным рабочим днем ​​его продолжительность четко определена (определенное количество часов в день).

Руководство предприятия не имеет права систематически привлекать работников, которые работают в таком режиме, к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени (п. 4 Рекомендаций).

Если же работник систематически привлекается к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени, переработанный час можно квалифицировать как сверхурочные, которые будут подлежать двойной оплате по ст. 106 КЗоТ.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 8 Закона Украины "Об отпусках" ежегодный дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем ​​предоставляется продолжительностью до 7 календарных дней согласно спискам должностей, работ и профессий, определенных коллективным договором, соглашением.

Предприятие самостоятельно в коллективном договоре определяет перечень профессий и должностей, на которых может применяться ненормированный рабочий день, и соответственно устанавливает продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день по каждому виду работ, профессий, должностей, учитывая периодичность выполнения работ сверх установленной продолжительности рабочего времени, круг обязанностей и объем выполненных работ.

В случае, если в связи со спецификой работы работник с неполным рабочим днем ​​периодически выполняет основную работу за пределами рабочего времени, ему также может быть установлен ненормированный рабочий день и соответственно ежегодный дополнительный отпуск на условиях, определенных в коллективном договоре.

Больше новостей
Текст документа

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.07.2015 р. № 431/13/133-15

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто Ваше звернення і повідомляється.

Згідно з пунктом другим частини першої ст. 8 Закону України "Про відпустки" щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Список професій і посад працівників з ненормованим робочим днем із зазначенням конкретної тривалості відпустки в межах її семиденної тривалості, тобто від 1 до 7 днів включно, затверджується на підприємстві як додаток до колективного договору.

Міністерством праці та соціальної політики України розроблено і наказом від 10.10.97 р. № 7 (зі змінами від 05.02.98 р. № 18) затверджено Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (далі – Рекомендації).

Згідно з п. 2 Рекомендацій ненормований робочий день не рекомендується застосовувати для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.

Пунктом 5 Рекомендацій також визначено, що ненормований робочий день може застосовуватись у першу чергу для осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі. При роботі з неповним робочим днем його тривалість чітко визначена (певна кількість годин на день).

На працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на підприємстві, в установі, організації режим робочого часу. У зв'язку з цим власник або уповноважений ним орган не має права систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу (п. 4 Рекомендацій).

У разі коли працівник систематично залучається до роботи понад встановлену тривалість робочого часу, перепрацьовані години можна кваліфікувати як надурочні, що підлягатимуть подвійній оплаті за ст. 106 КЗпП.

Таким чином, підприємство, установа, організація самостійно в колективному договорі визначає перелік професій і посад, на яких може застосовуватися ненормований робочий день, та відповідно встановлює тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день по кожному виду робіт, професій, посад, враховуючи періодичність виконання робіт понад встановлену тривалість робочого часу, коло обов'язків і обсяг виконаних робіт.

У випадку, якщо у зв'язку із специфікою роботи працівник з неповним робочим днем періодично виконує основну роботу поза межами робочого часу, йому може бути встановлено ненормований робочий день і відповідно щорічну додаткову відпустку на умовах, визначених у колективному договорі.

Крім того, рекомендації Мінсоцполітики не реєструються в Міністерстві юстиції України в установленому порядку, а тому не є нормативно-правовими актами. Чинне законодавство на сьогодні не містить заборони застосування ненормованого робочого дня для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.

Заступник директора Департаменту – начальник відділу А. Литвин

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация