X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
06.11.2015
Если испорченные товары списать, возникают налоговые обязательства по НДС, если пустить в переработку - обязательств нет

При списании испорченных товаров в соответствии с п. 198.5 ст. 198 НКУ возникают налоговые обязательства по НДС. Однако если такие товары передаются в переработку и их стоимость учитывается в стоимости новых товаров, изготовленных из них, то такая операция не облагается НДС (письмо ГФС от 27.10.2015 г. № 22542/6/99-99-19-03-02-15).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 27.10.2015 р. № 22542/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку нарахування ПДВ при списанні зіпсованої продукції та повідомляє.

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

Підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу постачання товарів визначено як будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважаються фактична передача матеріальних активів іншій особі, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню).

Оскільки вартість переведених в категорію непридатних для подальшої реалізації та переданих на повторну переробку товарних залишків при реалізації підприємством нової продукції включається до складу її вартості, збільшуючи при цьому базу оподаткування податком на додану вартість, та відшкодовується у складі такої вартості споживачами, передані на повторну переробку товарні залишки визнаються такими, що використані в господарській діяльності.

Разом з тим, операція з передачі платником непридатних для подальшої реалізації товарних залишків на повторну переробку з метою оподаткування ПДВ не розглядається як окрема операція з постачання товарів та не оподатковується податком на додану вартість.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter