АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Правопреемник присоединенного предприятия не может выписать расчет корректировки к налоговой накладной

В индивидуальной налоговой консультации от 12.06.2017 г. № 582/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ГФС рассматривает ситуацию, когда налогоплательщик, который составил налоговую накладную на сумму полученного аванса, был реорганизован путем присоединения к другому налогоплательщику. В связи с невозможностью поставить продукцию правопреемник такого налогоплательщика возвращает покупателю сумму аванса.

ГФС разъясняет, что регистрация плательщика НДС, который реорганизуется путем присоединения к другому налогоплательщику, подлежит аннулированию. При этом у такого налогоплательщика не происходят начисление НДС и корректировка налогового кредита. Подпунктом 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 НКУ определено, что операции реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) юридических лиц не являются объектом налогообложения. При этом у правопреемника отсутствуют основания для составления расчета корректировки к налоговой накладной, составленной налогоплательщиком, который реорганизован и регистрация в качестве плательщика НДС которого аннулирована, в том числе в случае возврата правопреемником аванса, полученного реорганизованным налогоплательщиком.

Таким образом, возврат полученного аванса и корректировку по НДС следует осуществить до начала процесса реорганизации и до аннулирования регистрации в качестве плательщика НДС.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.06.2017 р. № 582/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання правонаступником розрахунку коригування до податкової накладної, складеної платником податку, якого було реорганізовано шляхом приєднання до іншого платника податку - правонаступника, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платника податку, який склав податкову накладну на суму отриманого авансу, було реорганізовано шляхом приєднання до іншого платника податку. У зв'язку з неможливістю поставити продукцію правонаступник такого платника податку повертає покупцю суму авансу.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації, правила визначення податкових зобов'язань, формування податкового кредиту та особливості їх коригування, а також порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету чи до відшкодування з бюджету визначено розділом V ПКУ з урахуванням особливостей, визначених підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Для платника ПДВ, що реорганізується, ПКУ визначені особливості щодо процедури анулювання реєстрації його як платника ПДВ та визначення податкових зобов'язань з ПДВ.

Так, відповідно до пункту 183.17 статті 183 розділу V ПКУ особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному цим Кодексом, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки із сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.

Згідно з підпунктом "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із податку у випадках, визначених розділом V ПКУ.

Підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ визначено, що операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб не є об'єктом оподаткування.

Отже, реєстрація платника ПДВ, що реорганізується шляхом приєднання до іншого платника податку, підлягає анулюванню. При цьому у такого платника ПДВ не відбувається нарахування ПДВ та коригування податкового кредиту.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 розділу V ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Враховуючи викладене, та зважаючи на те, що при реорганізації платника податку шляхом приєднання до іншого платника податку - правонаступника відбувається анулювання реєстрації його як платника ПДВ, то у платника податку - правонаступника відсутні підстави для складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної платником податку, який реорганізувався та реєстрацію платником ПДВ якого анульовано, у тому числі у випадку повернення правонаступником авансу, який був отриманий платником податку, який реорганізувався.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация