АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

ВОПРОС: Можно ли оформить в налоговой накладной одной позицией товары, имеющие одинаковый код УКТ ВЭД, но разное наименование в первичных документах?

ГФС, отвечая на этот вопрос в индивидуальной налоговой консультации от 29.06.2017 г. № 873/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, отметили, что вопрос правомерности отражения в учете товаров украинского происхождения, имеющих признаки однородных и идентичных, одинаковый код УКТ ВЭД и ГСТУ, но наименования которых отличаются, по одному наименованию и однородной группе, по своему содержанию не относится к компетенции ГФС.

Однако, в графе 2 налоговой накладной "Номенклатура товаров/услуг продавца", отнесенной к обязательным реквизитам налоговой накладной, наименование товара в учете предприятия, должно соответствовать формулировке в первичных документах, которыми сопровождается поставка таких товаров, и графа не должна содержать других данных.

Количество наименований поставленных товаров (услуг) в одной налоговой накладной не может превышать 9999 позиций.

Таким образом, по мнению налоговиков, отпуская одинаковый товар, имеющий отличающиеся наименования в первичных документах поставщиков, необходимо в налоговой накладной указывать отдельными позициями с одинаковым кодом УКТ ВЭД , но различными наименованиями, отраженными в первичных документах.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.06.2017 р. № 873/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо надання податкової консультації про порядок зазначення номенклатури товарів, які мають ознаки однорідних та ідентичних, у графі 2 податкової накладної та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити, зокрема:

  • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг (підпункт "є" пункту 201.1 статті 201 ПКУ);
  • код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду (підпункт "і" пункту 201.1 статті 201 ПКУ).

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (зі змінами), (далі – Порядок № 1307).

Згідно із пунктом 16 Порядку № 1307 до графи 2 податкової накладної вноситься номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця).

Кількість найменувань поставлених товарів/послуг у одній податковій накладній не може перевищувати 9999 позицій.

До граф 3.1, 3.3 податкової накладної вноситься код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП).

Графи 3.1, 3.3 заповнюються на всіх етапах постачання товарів/послуг:

у разі постачання товару заповнюється графа 3.1, в якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД.

Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо);

у разі постачання послуги заповнюється графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП.

Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Статтею 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі – Закон № 996) визначено, що первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтвердження її здійснення.

У зв'язку з цим номенклатура товарів чи послуг повинна відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання товарів або надання послуг.

Слід зазначити, що питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції керівника (власника) підприємств відповідно до чинного законодавства та установчих документів (пункт 2 статті 8 Закону № 996).

Порушене у листі платника питання правомірності відображення в обліку товарів українського походження, які мають ознаки однорідних та ідентичних, однаковий код УКТ ЗЕД та ДСтУ, але найменування яких відрізняється, по одному найменуванню та однорідній групі за своїм змістом не належить до компетенції ДФС.

Стосовно відображення у графі 2 податкової накладної "Номенклатура товарів/послуг продавця", яку віднесено до складу обов'язкових, найменування товару, який сформовано в обліку підприємства, повідомляємо, що цей реквізит має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів, та не повинен містити інших даних.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация