X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
06.11.2015

Предельный срок уплаты ЕСВ предпринимателями на упрощенной системе налогообложения наступает 19 числа и переносится, если приходится на нерабочий день

ГФС разъясняет в письме от 29.10.2015 г. № 39858/7/99-99-17-03-01-17 вопросы предельного срока уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, начисленного за календарный квартал физическими лицами - предпринимателями, которые избрали упрощенную систему налогообложения.

Поскольку согласно ч. 8 ст. 9 Закона № 2464 физические лица - предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения уплачивают ЕСВ, начисленный за календарный квартал, до 20 числа месяца, наступающего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, предельный срок уплаты - 19 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если последний день уплаты единого взноса приходится на выходной, праздничный день или другой нерабочий день, то последним днем ​​таких сроков уплаты единого взноса считается первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем ​​(п. 11 разд. IV Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 № 449).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 29.10.2015 р. № 39858/7/99-99-17-03-01-17

Державна фіскальна служба України щодо граничного терміну сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), нарахованого за календарний квартал, фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування повідомляє таке.

Порядок сплати єдиного внеску визначено Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464).

Платниками єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону № 2464 є, зокрема, фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону № 2464 базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Єдиний внесок для зазначених платників, встановлюється у розмірі 34,7 відсотка.

Відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 9 Закону № 2464 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Водночас, згідно з підпунктом 2 пункту 6 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953 (далі – Інструкція № 449), фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Таким чином, граничний термін сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

У разі, якщо останній день сплати єдиного внеску припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт 11 розділу IV Інструкції № 449).

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter