АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Реализация через розничную торговлю не является поставкой, имеющей непрерывный или ритмичный характер, поэтому налоговая накладная составляется ежедневно

В индивидуальной налоговой консультации от 12.06.2017 г. № 584/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ГФС напоминает, что согласно п. 201.1 НКУ в случае осуществления поставок, имеющих непрерывный или ритмичный характер покупателям - лицам, не зарегистрированным плательщиками НДС, налогоплательщики могут составлять сводную налоговую накладную не позднее последнего дня месяца, в котором осуществлены такие поставки,с учетом всего объема поставки товаров (услуг) таким покупателям.

Однако, операция плательщика НДС по поставке товаров (услуг) за наличные денежные средства конечному потребителю (не зарегистрированному как плательщик НДС), расчеты за которые осуществляются через кассу, РРО, банковское учреждение либо платежное устройство (непосредственно на текущий счет поставщика), в частности реализация товаров в сети магазинов розничной торговли такому конечному потребителю не может расцениваться как поставка товаров, которая имеет непрерывный или ритмичный характер, а следовательно, относительно таких операций плательщик НДС - поставщик товаров обязан составить налоговую накладную по ежедневным итогам операций.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.06.2017 р. № 584/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо можливості складання платником ПДВ – постачальником товарів/послуг зведених податкових накладних у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг незареєстрованим платникам ПДВ (кінцевим споживачам) та якщо постачання таких товарів/послуг має безперервний або ритмічний характер та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 розділу I ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276).

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ платники податку у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

  • покупцям – платникам податку – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
  • покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:

  • здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);
  • виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
  • надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

Таким чином, операція платника ПДВ з постачання товарів/послуг за готівкові кошти кінцевому споживачеві (не зареєстрованому як платник ПДВ), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника), зокрема реалізація товарів у мережах магазинів роздрібної торгівлі такому кінцевому споживачеві, не може розцінюватись як постачання товарів, що має безперервний або ритмічний характер, а отже, за вказаними у зверненні операціями платник ПДВ – постачальник товарів зобов'язаний скласти податкову накладну за щоденними підсумками операцій, як це передбачено нормами пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация