АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Экспедитор выписывает заказчику две налоговые накладные

В индивидуальной налоговой консультации от 13.06.2017 г. № 604/ІПК/10/26-15-12-01-18 ГФС разъясняет, что по договору транспортного экспедирования одна сторона (экспедитор) обязуется за плату и за счет второй стороны (клиента) выполнить или организовать выполнение определенных договором услуг, связанных с перевозкой груза.

При получении денежных средств от заказчика или по дате оформления документов, которые подтверждают факт осуществления перевозки для заказчика, у экспедитора возникает налоговое обязательство по НДС на сумму услуг по перевозке и на сумму предоставленных такому заказчику экспедиторских услуг (данное правило действует, если экспедитор сам оказывает услуги по перевозке и если он привлекает перевозчика - плательщика НДС).

Экспедитор на дату возникновения налоговых обязательств выписывает налоговую накладную заказчику перевозки, в которой отдельными строками отражает стоимость экспедиторских услуг и стоимость услуг по перевозке с указанием соответствующего кода услуги в соответствии с Государственным классификатором продукции и услуг ДК 016:2010, утвержденным приказом Госпотребстандарта от 11.10.2010 г. № 457.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у м. Києві від 13.06.2017 р. № 604/ІПК/10/26-15-12-01-18

Відповідно до Закону України від 01.07.2004 № 1955-IV "Про транспортно-експедиторську діяльність" (далі – Закон № 1955-IV) транспортно-експедиторська діяльність визначена, як підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів.

Експедитор (транспортний експедитор) – суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.

Перевізник – юридична або фізична особа, яка взяла на себе зобов'язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або іншій особі, зазначеній у документі, що регулює відносини між експедитором та перевізником.

Учасники транспортно-експедиторської діяльності – клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, митні брокери та інші особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів.

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Порядок оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання послуг у сфері транспортно-експедиторської діяльності роз'яснено в Узагальнюючій податковій консультації щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затвердженій наказом ДПС України від 06.07.2012 № 610.

Зокрема, при отриманні коштів від замовника чи за датою оформлення документів, що підтверджують факт здійснення перевезення для замовника, залежно від того, яка з цих подій відбулася раніше, у експедитора виникає податкове зобов'язання з ПДВ на суму перевезення та на суму наданих такому замовнику експедиторських послуг (дане правило діє і у випадку, коли експедитор сам надає послуги з перевезення, і у випадку, коли експедитор залучає перевізника – платника ПДВ). Експедитор на дату виникнення податкових зобов'язань виписує податкову накладну замовнику перевезення, в якій окремими рядками відображає вартість експедиторських послуг та вартість послуг з перевезення.

Разом з тим, законом України № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" підпункт "і" пункту 201.1 статті 201 Кодексу викладено в новій редакції, відповідно до якої з 1 січня 2017 року при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Податковим кодексом термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити, зокрема:

  • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг.

У графі 2 зазначаються повне найменування товару/послуги, а також найменування окремих частин товару, що поставлені. Кількість найменувань поставлених товарів/послуг у одній податковій накладній не може перевищувати 9999 позицій.

Таким чином, "Номенклатура товарів/послуг продавця", який віднесено до складу обов'язкових (підпункт "є" пункту 201.1 статті 201 Кодексу), має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг, та не повинен містити інших даних.

  • код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Поряд з цим повідомляємо, що Міністерством фінансів України видано наказ від 23.02.2017 № 276 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.02.2017 за № 269/30137 (далі – Наказ № 276).

Наказ № 276 набрав чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

Вказаним наказом, зокрема, внесено зміни до форми податкової накладної (викладено в новій редакції) та порядку її заповнення.

Згідно із підпунктом 2 пункту 16 Порядку заповнення податкової накладної / розрахунку коригування, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за № 137/28267, графа 3.1 податкової накладної заповнюється у разі постачання товару, в якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД; графа 3.3 податкової накладної заповнюється у разі постачання послуги, в якій зазначається код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду. При цьому код згідно з УКТ ЗЕД зазначається на рівні позиції, підпозиції, категорії, підкатегорії відповідно до Закону України "Про Митний тариф України".

Державна фіскальна служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 Кодексу.

Отже, при виконанні визначених договором транспортно-експедиційних послуг на дату виникнення податкових зобов'язань в податковій накладній окремими рядками відображається вартість експедиторських послуг та вартість послуг з перевезення з зазначенням відповідного коду послуги згідно з ДКПП.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация