X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
20.07.2017

Правила корректировки расходов на приобретение товаров (работ, услуг) у неприбыльных организаций

В индивидуальной налоговой консультации от 07.06.2017 г. № 533/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ГФС отмечает, что финансовый результат налогового (отчетного) периода корректируется в соответствии с положениями п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 НКУ. При этом, в случае:

  • если сумма расходов на приобретение товаров (работ, услуг) у неприбыльных организаций подтверждается налогоплательщиком по ценам, определенным согласно принципу "вытянутой руки", в соответствии с процедурой, установленной ст. 39 НКУ, или сумма таких расходов совокупно в течение отчетного (налогового) года не превышает 25 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, налоговые разницы для корректировки финансового результата не возникают;
  • если сумма расходов на приобретение товаров (работ, услуг) у неприбыльных организаций не подтверждается налогоплательщиком по ценам, определенным согласно принципу "вытянутой руки", в соответствии с процедурой, установленной ст. 39 НКУ, и такая сумма превышает 25 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, то финансовый результат увеличивается на сумму 30 % стоимости таких товаров (работ, услуг). При этом стоимость товаров (работ, услуг) не уменьшается на сумму 25 размеров минимальной заработной платы.
Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 07.06.2017 р. № 533/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на деякі витрати та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів (ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Відповідно до положень пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних у: неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону.

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту.

При цьому якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг перевищує їх ціну, визначену відповідно до принципу "витягнутої руки", встановленого ст. 39 Кодексу, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки".

Таким чином, якщо сума витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, або сума таких витрат сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, податкові різниці для коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. Кодексу не виникають.

У разі якщо сума витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій не підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, і така сума перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, то фінансовий результат збільшується на суму 30 відсотків вартості таких товарів (робіт, послуг). При цьому вартість товарів (робіт, послуг) не зменшується на суму 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter