X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
11.11.2015
ОСМД обязаны производить с использованием РРО операции, иные чем уплата жильцами взносов

ГФС в письме от от 27.10.2015 г. № 22787/6/99-99-22-07-03-15 информирует, какие кассовые операции ОСМД обязаны производить с использованием РРО.

Кассовые операции, не связанные с проведением расчетов при продаже товаров (предоставлении услуг) в понимании Закона о применении РРО от 06.07.95 г. № 265/95-ВР, в том числе уплата вступительных, членских и целевых взносов, ОСМД могут осуществлять в кассах предприятия с оформлением приходных и расходных кассовых ордеров с соблюдением требований Положения о ведении кассовых операций от 15.12.2004 г. № 637, без применения РРО.

Другие расчетные операции в наличной форме при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг ОСМД должны осуществлять с применением РРО на общих основаниях.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 27.10.2015 р. № 22787/6/99-99-22-07-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист ТОВ  та повідомляє.

Статтею 24 Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VI "Про громадські об'єднання" встановлено, що громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Згідно зі ст. 2 Закону України від 10 липня 2003 року № 1087-IV "Про кооперацію" (далі – Закон № 1087) вступним внеском є грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації. Членським вважається грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом кооперативного об'єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного об'єднання. Цільовим внеском є грошовий чи інший майновий внесок члена кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань садового товариства.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює розрахунки за готівку, є Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон № 265), який є спеціальним законом, що визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі. Встановлення вимог щодо проведення розрахункових операцій за готівку іншими законами, крім Податкового кодексу України, заборонено.

Згідно з п. 2 ст. 3 Закону № 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі – Закон № 71) внесено зміни до Податкового кодексу України, і, зокрема, п. 1 ст. 9 Закону № 265 щодо обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок при наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку.

Законом № 71 п. 1 ст. 9 Закону № 265 викладено у редакції, яка надає право приводити розрахунки у касах підприємств з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, виключно при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва. При наданні послуг за готівку розрахунки необхідно проводити із застосуванням РРО.

Таким чином, при здійсненні розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг об'єднання багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) мають проводити із застосуванням РРО на загальних підставах.

Інші касові операції, що не пов'язані з проведенням розрахунків при продажу товарів (наданні послуг) в розумінні Закону № 265, у тому числі сплата вступних, членських і цільових внесків, ОСББ можуть здійснювати у касах підприємства з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, без застосування РРО.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter