АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

По мнению налоговиков получатель безвозвратной финансовой помощи может выступать только как физическое лицо, но не как предприниматель

Доходы предпринимателя на едином налоге, полученные от хозяйственной деятельности и обложенные единым налогом, не включаются в состав общего годового налогооблагаемого дохода физического лица.

Если же предприниматель получает другие доходы, чем от предпринимательской деятельности в пределах избранных им видов такой деятельности, такие доходы облагаются по общим правилам, установленным для налогоплательщиков - физических лиц.

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 29.08.2017 г. № 1757/6/99-99-13-01-02-16/IПК высказывает мнение, что безвозвратная финансовая помощь не является результатом проведения хозяйственной деятельности предпринимателя на едином налоге, поэтому ее облагают не единым налогом, а НДФЛ и военный сбором по общим правилам налогообложения доходов физических лиц.

При этом, сумма возвратной финансовой помощи, полученной физическим лицом - предпринимателем - плательщиком единого налога, и не возвращённая в течение 12 календарных месяцев со дня ее получения, включается в состав дохода плательщика единого налога.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.08.2017 р. № 1757/6/99-99-13-01-02-16/IПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула звернення про отримання індивідуальної податкової консультації щодо окремих питань оподаткування інвестицій, та з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі, надає індивідуальну податкову консультацію.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються ПКУ.

Відповідно до пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 ПКУ інвестиції - це господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПКУ фінансова допомога надається на безповоротній або поворотній основі.

Безповоротна фінансова допомога - це сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.

Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Правові засади господарської діяльності (господарювання) встановлює Господарський кодекс України, згідно зі ст. 3 якого під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців визначено ст. 177 розд. IV ПКУ та главою I розд. XIV ПКУ.

Об’єктом оподаткування фізичної особи - підприємця, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця (п. 177.2 ст. 177 ПКУ).

Доходом фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ).

Згідно з п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку. До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Разом з тим, до складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ не включаються, зокрема суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (п. 292.11 ст. 292 ПКУ).

Сума поворотної фінансової допомоги, отриманої фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку, яка не повертається протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, включається до складу доходу платника єдиного податку. У разі перевищення у податковому (звітному) періоді обсягу доходу, визначеного п. 291.4 ст. 291 ПКУ, платник єдиного податку зобов’язаний застосувати до суми перевищення ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (пп. 293.4.1 п. 293.4 ст. 293 ПКУ).

Відповідно до п. 292.9 ст. 292 ПКУ доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з главою 1 розд. XIV ПКУ, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розд. IV ПКУ.

У разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку - фізичних осіб (п. 177.6 ст. 177 ПКУ).

Безповоротна фінансова допомога не є результатом здійснення господарської діяльності фізичної особи - підприємця і оподатковується за нормами встановленими ПКУ для оподаткування доходів фізичних осіб (ст. 164 ПКУ).

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация