АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Уточняющий расчет - по форме действующей налоговой декларации по НДС на дату исправления

В индивидуальной налоговой консультации от 14.08.2017 г. № 1594/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ГФС отмечает, что при выявлении плательщиком ошибки, содержащейся в раньше представленной им налоговой отчетности по НДС, он имеет право составить уточняющий расчет за отчетный период, в котором допущена такая ошибка (с учетом сроков давности, определенных ст. 102 НКУ) и исправить неправильно отраженные показатели.

Если действующая форма налоговой отчетности по НДС отличается от формы отчетности, которая была действующей в уточняемом налоговом периоде, соответствующие уточненные показатели нужно вписывать в наиболее соответствующие по содержанию строки действующей формы уточняющего расчета.

При исправлении значения строки 21 декларации, которое в будущих отчетных периодах не повлияло на значение строки 18 или строки 20.2, уточняющий расчет подается за один отчетный период, в котором вносятся соответствующие изменения.

Значения графы 6 строки 21 уточняющего расчета (как увеличение, так и уменьшение) учитывается в строке 16.2 декларации за отчетный период, в котором представлен такой уточняющий расчет.

В случае исправления значения строки 21 декларации, которое в будущих периодах будет влиять на значение строки 18 или строки 20.2, уточняющий расчет представляется за каждый отчетный период, в котором значение строки 21 декларации повлияло на значение строки 18 или строки 20.2.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 14.08.2017 р. № 1594/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку уточнення показників податкової звітності з ПДВ за березень 2015 року та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу I Кодексу).

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 розділу II Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Пунктом 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачено, що податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" підрозділ 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу доповнено пунктом 33, згідно з яким за вибором платника податку, який він відображав у заяві, що подавалася у складі податкової декларації, непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від'ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Кодексу, та залишок від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року без проведення перевірок, передбачених статтею 200 Кодексу, зокрема, збільшували розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу (далі – реєстраційна сума), з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.

Таке збільшення податкового кредиту підлягало відображенню у рядку 20.2 розділу III податкової декларації з ПДВ, форма якої була чинна на дату такого збільшення (затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 зі змінами та доповненнями).

Згідно з пунктом 50.1 статті 50 Кодексу у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, при виявленні платником податку помилки, що міститься у раніше поданій ним податковій звітності з ПДВ, платник податку має право скласти уточнюючий розрахунок до податкової декларацій ПДВ (далі – уточнюючий розрахунок) за звітний (податковий) період, у якому допущено таку помилку (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) та виправити неправильно відображені показники.

Форма і порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – наказ № 21).

Враховуючи, що чинна форма податкової звітності з ПДВ містить номери і назви рядків, відмінні від форми звітності, що була чинна у податковий період, який підлягає уточненню, відповідні уточнені показники потрібно вписувати до найбільш відповідних за змістом рядків чинної форми уточнюючого розрахунку.

Пунктами 5 та 6 розділу VI наказу № 21 встановлено, що у разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2.

Водночас повідомляємо, що згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які визначені Кодексом.

При цьому оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій платника податку може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация