АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Банки обязаны осуществлять беспрепятственный обмен изношенных банкнот гривни

НБУ в письме от 02.08.2017 г. № 50-0006/53567 в очередной раз (см. также Обмен изношенных и поврежденных банкнот) напоминает о мерах, направленных на обеспечение наличными денежными средствами, а также напомнил о необходимости банкам соблюдать следующие условия:

 • своевременное подкрепление наличными денежными средствами надлежащего качества всех номиналов своих филиалов/отделений;
 • обеспечение работы банкоматов, загрузка которых должна осуществляться банкнотами, предварительно обработанными с использованием специального оборудования;
 • недопущение выпуска в обращение изношенных (значительно изношенных) банкнот гривни;
 • осуществление беспрепятственного обмена клиентам банка, а также физическим лицам, которые не являются клиентами банка, изношенных (значительно изношенных) банкнот гривни, платежность которых не вызывает сомнения;
 • обеспечение клиентов по их требованию банкнотами необходимого номинала, разменной монетой и т. п.
Больше новостей
Текст документа

Лист Національного банку України від 02.08.2017 р. № 50-0006/53567

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 25 липня 2017 року № 468-р "Про оптимізацію забезпечення Кіровоградської та Рівненської областей готівкою", з 01 листопада 2017 року підрозділи грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України в Кіровоградській та Рівненській областях припиняють касове обслуговування банків регіону.

Продовження процесу трансформації та продовження централізації функцій Національного банку України не повинно бути негативним наслідком забезпечення філіями/відділеннями банків зазначених регіонів готівкою належної якості своїх клієнтів.

Звертаємо увагу, що Національним банком України нормативно впроваджено ряд заходів, які спрямовані на забезпечення готівкою:

 • відповідно до вимог пункту 8 розділу I Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України 01 червня 2011 року № 174 (із змінами) (далі – Інструкція № 174), банк під час здійснення касових операцій має забезпечувати, зокрема, задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності – отримання підкріплення в підрозділах грошового обігу в регіонах (Центральному сховищі);
 • касове обслуговування банку (філії, відділення) здійснюють відділи (управління) грошового обігу в регіоні (Центральне сховище) незалежно від його (її) місцезнаходження (пункт 1.1 глава 1 розділ II Інструкції № 174);
 • банк (філія) має право самостійно передавати готівку своїм філіям (банку), відділенням або іншим банкам (філіям, відділенням) незалежно від їх місця розташування на території України (пункт 3.1 глава 3 розділ II Інструкції № 174).

Крім цього, приймання підрозділами грошового обігу Національного банку України в інших регіонах від банків (філій, відділень) зношеної готівки здійснюється без будь-яких обмежень.

Банки (філії, відділення) зацікавлені отримувати в підрозділах грошового обігу Національного банку України безкоштовно придатну до обігу готівку, яка відповідає сумі зношених, що передана. Крім цього звертаємо увагу, що підрозділи грошового обігу Національного банку України приймають від банків (філій, відділень) невідсортовану готівку, на суму якої здійснюють їх підкріплення готівкою за пільговим тарифом.

За зверненням банків/філій до підрозділів грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України, присутність яких є в регіонах, останні будуть укладати договори про касове обслуговуванням з банками/філіями та здійснювати належним чином їх касове обслуговування.

Разом з цим, Національний банк України з метою уникнення скарг клієнтів банку, фізичних та юридичних осіб щодо забезпечення усіх регіонів готівкою звертає увагу на:

 • своєчасне підкріплення готівкою належної якості усіх номіналів своїх філій/відділень;
 • забезпечення роботи банкоматів, завантаження яких має здійснюватись банкнотами, які попередньо оброблені автоматизованим способом з використанням обладнання для автоматизованого оброблення банкнот (пункт 4.2 глава 4 розділ II Інструкції № 174);
 • недопущення випуску в обіг зношених / значно зношених банкнот гривні;
 • здійснення безперешкодного обміну клієнтам банку, а також фізичним особам, які не є клієнтами банку, зношених/значно зношених банкнот гривні, платіжність яких не викликає сумнів;
 • забезпечення клієнтів на їх вимогу банкнотами необхідних номіналів та розмінною монетою тощо;
 • здійснення обміну інформацією, в межах законодавства України, яка необхідна органам місцевого самоврядування, правоохоронним та контролюючим органам з питань готівкового обігу.

Директор Департаменту грошового обігу В. П. Зайвенко

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация