АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Строительные субподрядчики не могут применять кассовый метод налогового учета

ГУ ГФС в Запорожской области в индивидуальной налоговой консультации от 06.09.2017 г. № 1833/ІПК/08-01-12-01-10 разъясняет, что согласно п. 187.1 НКУ, начиная с 19.01.2012 г., при выполнении подрядных строительных работ субъекты предпринимательской деятельности могут применять кассовый метод налогового учета (п.п. 14.1.266 НКУ).

Договор строительного подряда заключается на проведение нового строительства, капитального ремонта, реконструкции (технического переоснащения) предприятия, зданий (в частности, жилых домов), сооружений, выполнение монтажных, пусконаладочных и других работ, неразрывно связанных с местонахождением объекта.

Подрядчик в соответствии со ст. 838 ГКУ вправе, если иное не установлено договором, привлекать к выполнению работы других лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед заказчиком за результат их работы.

Из этого делается вывод, что применять кассовый метод налогового учета по операциям по выполнению подрядных строительных работ имеют право субъекты предпринимательской деятельности, заключающие договоры строительного подряда непосредственно с заказчиком.

Если подрядчик привлекает к выполнению работы других лиц – плательщиков НДС, такие лица определяют налоговое обязательство и налоговый кредит в общем порядке – по правилу "первого события".

Больше новостей
Текст документа

Про формування податкового кредиту

Індивідуальна податкова консультація ГУ ДФС у Запорізькій області від 06.09.2017 р. № 1833/ІПК/08-01-12-01-10

Головне управління ДФС розглянуло лист платника щодо застосовування касового методу податкового обліку за операціями з виконання підрядних будівельних робіт та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 Кодексу за операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності, починаючи з 19.01.2012 (дата набрання чинності Законом України від 22.12.2011 N 4220-VI, яким внесено зміни до п. 187.1 ст. 187 Кодексу), можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Касовий метод для цілей оподаткування згідно з р. V Кодексу - це метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг) (пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Загальні засади регулювання будівельного підряду встановлені у Цивільному кодексі України від 16.01.2003 N 435-IV (із змінами та доповненнями, далі - ЦКУ). Зокрема, за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи, відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх (ст. 875 ЦКУ).

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.

Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи (ст. 838 ЦКУ).

З урахуванням викладеного, застосовувати касовий метод податкового обліку за операціями з виконання підрядних будівельних робіт мають право суб'єкти підприємницької діяльності, які безпосередньо укладають договори будівельного підряду з замовником.

Якщо підрядник залучає до виконання роботи інших осіб - платників ПДВ, то такі особи визначають податкове зобов'язання та податковий кредит у загальному порядку, за правилом першої події.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация