X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Налоговый адрес плательщика единого налога и место осуществления деятельности

Как разъясняет ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 13.10.2017 г. № 2244/6/99-99-12-02-03-15/ІПК в Реестр плательщиков единого налога, кроме налогового адреса, вносятся, в частности, места осуществления хозяйственной деятельности (п. 299.7 НКУ).

Налоговым адресом юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) является местонахождение такого юридического лица, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (п. 45.2 НКУ).

В то же время согласно ст. 93 ГКУ местонахождением юридического лица является фактическое место ведения деятельности или расположения офиса, из которого проводится ежедневное управление деятельностью юридического лица (преимущественно находится руководство) и осуществление управления и учета.

Местонахождение юридического лица может не совпадать с местом осуществления хозяйственной деятельности.

Следовательно, в случае, если местонахождение заявителя (его налоговый адрес) совпадает с местом осуществления хозяйственной деятельности в Реестре плательщиков единого налога место осуществления хозяйственной деятельности определяется по налоговому адресу.

В случае несоответствия местонахождения заявителя с местом осуществления хозяйственной деятельности в Реестре плательщиков единого налога указывается фактический адрес места осуществления такой деятельности.

Больше новостей
Текст документа

Про перебування на спрощеній системі оподаткування

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 13.10.2017 р. № 2244/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України на звернення щодо місця провадження господарської діяльності платника єдиного податку третьої групи, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Заявник поінформував, що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. та видом діяльності у сфері права (КВЕД 69.10) та запитує, яка інформація має міститися у Реєстрі платників єдиного податку щодо місця провадження господарської діяльності платника.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування визначені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

До Реєстру платників єдиного податку, крім податкової адреси, вносяться відомості, зокрема, щодо місця провадження господарської діяльності (п. 299.7 ст. 299 Кодексу).

Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (п. 45.2 ст. 45 Кодексу).

Водночас згідно зі ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Місцезнаходження юридичної особи може не співпадати з місцем провадження господарської діяльності.

Отже, у разі, якщо місцезнаходження Заявника (його податкова адреса) співпадає з місцем провадження господарської діяльності у Реєстрі платників єдиного податку місце провадження господарської діяльності визначається за податковою адресою.

У разі невідповідності місцезнаходження Заявника з місцем провадження господарської діяльності у Реєстрі платників єдиного податку зазначається фактична адреса місця провадження такої діяльності.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter