X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Если гарантийный ремонт РРО не выполнен за семь дней, сервисный центр должен предоставить свой РРО

В соответствии со ст. 5 Закона Украины от 06.07.95 г. № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" на период выхода из строя РРО и осуществления его ремонта или в случае временного (не более 7 рабочих дней) отключения электроэнергии предусмотрена возможность проведения расчетных операций с использованием книги учета расчетных операций и расчетной книжки или с применением надлежащим образом зарегистрированного резервного РРО.

В обязанности сервисного центра входит:

  • обеспечить работоспособность РРО в срок до семи дней;
  • в случае необеспечения гарантийного ремонта РРО не позднее седьмого рабочего дня с дня принятия в ремонт РРО ввести в эксплуатацию надлежащим образом зарегистрированный на субъекта хозяйствования резервный РРО.

Вопрос о том, что делать, когда сервисный центр не в состоянии отремонтировать РРО за семь дней, а у субъекта хозяйствования нет собственного резервного РРО, до сих пор был не урегулирован.

В письме от 02.11.2015 г. № 23229/6/99-99-22-07-03-15 ГФС сообщает, что для обеспечения предприятием выполнения требований статьи 5 Закона 265, в случае задержки гарантийного ремонта РРО более семи рабочих дней, центр сервисного обслуживания по просьбе предприятия (при отсутствии у него резервного РРО) должен передать свой подменный РРО. Предприятие совместно с сервисным центром регистрирует этот РРО в органах ГФС и вводит его в эксплуатацию.

Больше новостей
Текст документа

Лист ДФС від 02.11.2015 р. N 23229/6/99-99-22-07-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист [...] щодо надання ЦСО підмінного РРО у разі затримки гарантійного ремонту РРО більше семи робочих днів та повідомляє.

Статтею 2 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) визначено, що центр сервісного обслуговування (далі - ЦСО) - суб'єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО).

Відповідно до статті 5 Закону N 265 на період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового (не більше 7 робочих днів) відключення електроенергії передбачено можливість проведення розрахункових операцій з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.

Статтею 14 Закону N 265 встановлено обов'язки ЦСО:

  1. провадити свою діяльність відповідно до Положення про порядок технічного обслуговування та ремонту РРО, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
  2. у разі виходу з ладу РРО забезпечувати відновлення його роботи протягом 7 робочих днів;
  3. при здійсненні технічного обслуговування або ремонту РРО забезпечувати відповідність їх конструкції та програмного забезпечення конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника;
  4. у разі незабезпечення гарантійного ремонту РРО не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт РРО ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний РРО.

Відповідно до статей 7 та 8 Закону N 265 наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 N 417 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій" затверджено Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) (далі - Порядок).

Пунктом 20 підрозділу 2 розділу II Порядку передбачено, що реєстрація резервного РРО проводиться в такому самому порядку, як і реєстрація основного РРО.

Враховуючи викладене, ДФС поділяє пропозицію ...: для забезпечення суб'єктом господарювання виконання вимог статті 5 Закону 265, у разі затримки гарантійного ремонту РРО більше семи робочих днів, ЦСО на прохання суб'єкта господарювання (за відсутності у нього резервного РРО) повинен передати власний підмінний РРО. Суб'єкт господарювання спільно з ЦСО відповідно до Порядку реєструють переданий РРО в органах ДФС та вводять його в експлуатацію.

Голова Р. М. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter