X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
16.11.2015
Отражение в декларации по НДС консультационных услуг нерезидентам

Если покупателем консультационных, инжиниринговых, инженерных, юридических (в том числе адвокатских), бухгалтерских, аудиторских, актуарных, либо услуг по разработке, поставке и тестированию программного обеспечения, по обработке данных и предоставлению консультаций по вопросам информатизации, предоставление информации и других услуг в сфере информатизации , в том числе с использованием компьютерных систем (п.п. "в" п. 186.3 статьи 186 НКУ) услуг является нерезидент, не имеющий постоянного представительства в Украине, то считается что место поставки таких услуг находится за пределами таможенной территории Украины, соответственно, предоставление таких услуг не является объектом налогообложения НДС.

При этом, как отмечается в письме ГФС от 03.11.2015 г. № 23370/6/99-99-19-03-02-15, объем таких услуг будет отображаться в строке 4 раздела I налоговой декларации по НДС за тот отчетный (налоговый) период, в котором произошло любое из событий, произошедшее ранее: или дата зачисления средств от нерезидента на банковский счет резидента - налогоплательщика в качестве оплаты за услуги или дата оформления документа (акта оказанных услуг), удостоверяющего факт предоставления нерезиденту услуг резидентом - налогоплательщиком.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 03.11.2015 р. № 23370/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення підприємства щодо порядку відображення резидентом – платником податку у податковій декларації з податку на додану вартість операції з постачання консультаційних послуг нерезиденту та повідомляє.

Згідно з підпунктом "б" пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України.

Відповідно до підпункту "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу місцем постачання консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.

Таким чином, якщо замовником вказаних у підпункті "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу послуг є нерезидент України, який не має постійного представництва в Україні, місце постачання таких послуг знаходиться поза межами митної території України. Відповідно операція з надання таких послуг не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

При цьому обсяг таких послуг відображатиметься у рядку 4 розділу I податкової декларації з податку на додану вартість за той звітний (податковий) період, у якому відбулася будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від нерезидента на банківський рахунок резидента – платника податку як оплата за послуги або дата оформлення документа, що засвідчує факт надання нерезиденту послуг резидентом – платником податку.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter