X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
17.11.2015
Уплата налога на доходы в случае смерти работника

В письме от 01.09.2015 г. № 18655/6/99-99-17-03-03-15 ГФС указывает что в случае смерти физического лица налог за последний налоговый период взимается с начисленных в его пользу доходов. Последним налоговым периодом считается период, который заканчивается днем, на который приходится смерть такого плательщика (п. 162.3 ст.162 НКУ). При начислении налоговым агентом в пользу умершего лица какого-либо дохода такой агент представляет расчет по форме № 1ДФ, в котором указывает соответствующий признак, в частности:

  • 101 - доходы в виде заработной платы;
  • 102 - суммы вознаграждений и других выплат по гражданско-правовым договорам
  • 106 - арендная плата по договору аренды недвижимого имущества;
  • 126 - доход, полученный как дополнительное благо.

Сумма арендной платы по договору аренды движимого имущества отражается в расчете по форме № 1ДФ под признаком дохода "127". Эти доходы отражаются налоговым агентом при начислении их в пользу умершего налогоплательщика - физического лица с указанием его регистрационного номера учетной карточки. При этом налоговый расчет представляется налоговым агентом за налоговый период (календарный квартал), на который приходится смерть такого физического лица.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 01.09.2015 р. № 18655/6/99-99-17-03-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення доходів фізичної особи після дати її смерті у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).

Відповідно до п. 162.3 ст. 162 Кодексу у разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім або втрати ним статусу резидента (за відсутності податкових зобов'язань як нерезидента згідно з Кодексом), податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесення такого судового рішення чи втрата ним статусу резидента. У разі відсутності нарахованих доходів, податок сплаті не підлягає.

Особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається (пп. "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу).

Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, під ознакою доходу "101" відображаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), під ознакою доходу "102" – суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, під ознакою доходу "106" – орендна плата за договором оренди нерухомого майна, під ознакою доходу "126" – дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 розділу IV Кодексу). Сума орендної плати за договором оренди рухомого майна відображається у формі № 1ДФ під ознакою доходу "127". Вказані доходи відображаються податковим агентом при нарахуванні їх на користь померлого платника податку – фізичної особи із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки.

При цьому податковий розрахунок за формою № 1ДФ подається податковим агентом за податковий період (календарний квартал), на який відповідно припадає смерть такого платника податку.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter