X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Заполнение приложения Д4 к налоговой декларации по НДС

Особенности перечисления излишне зачисленных средств с электронного счета плательщика и информирует относительно отдельных вопросов заполнение приложения 4(Д4) к налоговой декларации по НДС рассмотрены в письме ГФС от 09.10.2015 г. № 37545/7/99-99-19-03-02-17.

В приложении Д4 налогоплательщик заполняет таблицу о сведениях относительно суммы средств на счете в системе электронного администрирования (СЭА), которая превышает сумму, подлежащую перечислению в бюджет. Все графы этой таблицы подлежат обязательному заполнению, независимо от того, какое направление перечисления средств указано плательщиком в текстовой части под таблицей о сведениях приложения Д4.

При этом в графе 4 таблицы о сведениях указывается сумма средств на электронном счете, которая может быть перечислена в бюджет и определяется как разница граф 1 и 2.

В графе 5 таблицы о сведениях указывается сумма средств на электронном счете плательщика, которая может быть перечислена плательщику на текущий счет и определяется как разница граф 1, 2 и 3.

В текстовой части под таблицей о сведениях приложения Д4 налогоплательщик определяет направление перечисления средств и указывает соответствующую сумму средств.

Если налогоплательщик изъявил желание перечислить излишне уплаченные средства с электронного счета в бюджет, то в специальном поле под таблицей о сведениях приложения Д4 указывается соответствующая сумма прописью и цифрами. При этом такая сумма не может превышать показатель графы 4 таблицы о сведениях.

Если налогоплательщик изъявил желание перечислить излишне уплаченные средства с электронного счета на текущий счет, то в специальном поле под таблицей о сведениях приложения Д4 указывается соответствующая сумма прописью и цифрами и одновременно в обязательном порядке указываются реквизиты собственного текущего счета, на который он желает получить такие средства. При этом такая сумма не может превышать показатель графы 5 таблицы о сведениях.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 09.10.2015 р. № 37545/7/99-99-19-03-02-17

Державна фіскальна служба України на доповнення до листа від 26.08.2015 № 31730/7/99-99-19-03-02-17 про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника інформує щодо окремих питань заповнення додатка 4 (Д4) до податкової декларації з ПДВ.

У разі якщо платник податку виявив бажання зайво зараховані кошти на електронний рахунок перерахувати до бюджету чи на поточний рахунок, то такий платник податку зобов'язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (далі – додаток (Д4)).

В такому випадку у додатку (Д4) платник податку зобов'язаний заповнити таблицю про відомості щодо суми коштів на рахунку у СЕА, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (далі – таблиця про відомості).

Всі графи таблиці про відомості підлягають обов'язковому заповненню, незалежно від того, який напрямок перерахування коштів вказаний платником у текстовій частині під таблицею про відомості додатка (Д4).

При цьому в графі 4 таблиці про відомості вказується сума коштів на електронному рахунку, що може бути перерахована до бюджету, яка визначається як різниця граф 1 та 2 (гр. 1 – гр. 2).

В графі 5 таблиці про відомості вказується сума коштів на електронному рахунку платника, що може бути перерахована платнику на поточний рахунок, яка визначається як різниця граф 1, 2 та 3 (гр. 1 – гр. 2 – гр. 3).

В текстовій частині під таблицею про відомості додатка (Д4) платник податку визначає напрямок перерахування коштів та вказує відповідну суму коштів.

У разі якщо платник податку виявив бажання перерахувати зайві кошти з електронного рахунку до бюджету, то такий платник податку у спеціальному полі під таблицею про відомості додатка (Д4) вказує відповідну суму прописом та цифрою. При цьому така сума не може перевищувати показник графи 4 таблиці про відомості.

У разі якщо платник податку виявив бажання перерахувати зайві кошти з електронного рахунку на поточний рахунок, то такий платник податку у спеціальному полі під таблицею про відомості додатка (Д4) вказує відповідну суму прописом та цифрою та одночасно в обов'язковому порядку вказує реквізити власного поточного рахунку, на який він бажає отримати вказані кошти. При цьому така сума не може перевищувати показник графи 5 таблиці про відомості.

Враховуючи викладене, абзац "При цьому графа 5 "Сума коштів на рахунку у СЕА податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника" не заповнюється (прочерки та нулі не проставляються)" листа ДФС від 26.08.2015 № 31730/7/99-99-19-03-02-17 відкликається.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести цей лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності та при проведенні масово-роз'яснювальної роботи.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter