X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Сроки для переоформления лицензии и для принятия решения об отказе в выдаче лицензии - десять рабочих дней

Государственная регуляторная служба в письме от 26.10.2015 г. № 8205 сообщает, что Законом Украины от 02.03.2015 г. № 222-VIII "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" не установлены сроки переоформления лицензии и принятия решения об отказе в выдаче лицензии. ГРС рекомендует в этих случаях руководствоваться сроком, предусмотренным частью восьмой статьи 13 Закона № 222 для принятия решения о выдаче лицензии - десять рабочих дней со дня получения органом лицензирования заявления о получении лицензии.

ГРС также напоминает, что Законом № 222 вводится необязательность оформления лицензии как документа в бумажном виде - субъект хозяйствования сам определяет: нужна ли ему лицензия на бумажном носителе, или достаточно наличия информации в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей о выданной ему лицензии. Кроме того, поскольку получение лицензии как документа в бумажном виде не обязательно, в Законе № 222 отсутствует необходимость получения дубликатов и копий лицензии.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної регуляторної служби України від 26.10.2015 р. № 8205

За результатами розгляду листа Міністерства соціальної політики України від 17.09.2015 № 141/0/14-15/021 Державна регуляторна служба України, в межах компетенції, повідомляє наступне.

1. Відповідно до частини одинадцятої статті 13 Закону України від 02.03.2015 № 222 "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі – Закон № 222) ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

За бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на паперовому носії.

Отже, Законом № 222 запроваджується необов'язковість оформлення ліцензії як документа у паперовому вигляді – суб'єкт господарювання сам визначає: чи отримати йому ліцензію на бланку, чи достатньо наявності інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців про видану йому ліцензію.

У зв'язку з необов'язковістю отримання ліцензій як документа у паперовому вигляді Закон № 222 скасовує необхідність одержання дублікатів та копій ліцензії.

2. Правові основи переоформлення ліцензії встановлено у рамках частини п'ятнадцятої статті 13 Закону № 222.

Згідно частини п'ятнадцятої статті 13 Закону № 222 відомості про переоформлення ліцензії вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

Законом № 222 не встановлено строки переоформлення ліцензії.

Проте, з метою додержання такого принципу державної політики у сфері ліцензування, як принцип пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров'я людини, що передбачає ліцензування виду господарської діяльності, застосовується лише до такого виду, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров'ю людини, та з метою безперервного процесу ліцензування Державна регуляторна служба України рекомендує застосовувати строки, передбачені частиною восьмою статті 13 Закону № 222 для прийняття рішення про видачу ліцензії.

3. Згідно частини восьмої статті 13 Закону № 222 строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії.

Орган ліцензування надсилає копію рішення про відмову у видачі ліцензії здобувачу ліцензії у строк, що не перевищує п'яти робочих днів.

Законом № 222 не встановлено строки прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Проте Державна регуляторна служба України рекомендує при прийнятті рішення про відмову у видачі ліцензії дотримуватися строків з урахуванням, передбачених частиною восьмою статті 13 Закону № 222.

Одночасно зазначаємо, що офіційне тлумачення Конституції України та законів України статтею 150 Конституції України віднесено до виключної компетенції Конституційного Суду України.

Перший заступник Голови Державної регуляторної служби України В. Загородній

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter