X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Выручка предпринимателя, внесенная на банковский счет, не включается повторно в его доход

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 09.11.2017 г. № 2561/П/99-99-13-01-02-14/ІПК напоминает, что средства, поступившие на расчетный счет, открытый физическим лицом для осуществления предпринимательской деятельности, включаются в доход физического лица - предпринимателя - плательщика единого налога с учетом требований ст. 292 НКУ.

Когда физическое лицо - предприниматель вносит на свой текущий счет в банке, открытый для осуществления предпринимательской деятельности, сумму наличности, на момент внесения уже была отражена в Книге учета доходов, то в платежном поручении указывается назначение платежа - выручка за определенный период.

Таким образом, указанная выручка повторно не включается в доход плательщика единого налога.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 09.11.2017 р. № 2561/П/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення та відповідно до вимог ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) надає податкову консультацію.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV ПКУ.

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Крім того, перелік доходів, які не включаються до складу доходу платників єдиного податку визначено пунктом 292.11 статті 292 ПКУ.

Відповідно до норм Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, поточні банківські рахунки для фізичних осіб – резидентів поділяються на: поточні рахунки фізичних осіб – підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.

Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунка, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

Отже, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку з врахуванням вимог ст. 292 ПКУ.

Разом з тим відповідно до п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку ведуть облік доходів у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 – 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ.

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, зокрема другої групи, відображають отримані доходи у Книзі обліку доходів шляхом щоденного відображення отриманих доходів від провадження підприємницької діяльності за підсумками робочого дня, а також із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. Форма Книги обліку доходів та порядок її ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579. Дані Книги обліку доходів використовуються платником єдиного податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Отже, якщо фізична особа – підприємець вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, суму готівки, яка на момент внесення уже була відображена у Книзі обліку доходів, то в платіжному дорученні зазначається призначення платежу – виручка за певний період. Таким чином, зазначена виручка повторно не включається до доходу платника єдиного податку.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация