X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
12.12.2017

ВОПРОС: Нужно ли применять РРО предпринимателю на 2 группе единого налога с доходом более 1 млн грн. в год при поставке программного обеспечения дистанционным способом и проведении расчетов в безналичной форме?

ГФС в индивидуальной налоговой консультации от 01.12.2017 г. № 2782/С/99-99-14-05-01-14/ІПК, отвечая на этот вопрос напоминает, что при осуществлении расчетов за товары (услуги) физические лица – предприниматели – плательщики единого налога 2 группы, объем дохода которых в течение календарного года превышает 1,0 млн грн., обязаны применять РРО, в т.ч. при осуществлении безналичных расчетов с помощью платежных карт Visa и МаsterCard с использованием сети Интернет.

При этом расчетные документы при продаже товаров (услуг) через сеть Интернет выдаются в случае их непосредственного предоставления потребителю.

В то же время, если не определено место расчетов, проведенных на основании счета в безналичной форме, в частности, при реализации программного обеспечения дистанционным способом посредством сети Интернет, РРО не используется.

Больше новостей
Текст документа

Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.12.2017 р. № 2782/С/99-99-14-05-01-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення від [...] (вх. ДФС N [...] від [...]) щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Чи потрібно застосовувати реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) фізичній особі - підприємцю платнику єдиного податку II групи (дохід більше 1,0 млн грн на рік) у разі видання програмного забезпечення дистанційним способом та проведення розрахунків у безготівковій формі?

Правовідносини у цій сфері регулюються Податковим кодексом України, Законом України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265).

Закон N 265 визначає правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія цього Закону поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Встановлення норм щодо незастосування РРО в інших законах, крім Податкового кодексу України (далі - Кодекс), не допускається.

Так, ст. 3 Закону N 265 встановлено обов'язок суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу:

  • проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;
  • видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Статтею 2 Закону N 265 визначено терміни:

  • розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або у разі повернення товару (відмови від послуги) - оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця;
  • місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Разом з тим п. 12 ст. 9 Закону N 265 визначено, що реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються, якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

Водночас у разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) між суб'єктами господарювання виключно через банківські установи, РРО не застосовується.

Відповідно до п. 296.10 ст. 296 Кодексу РРО не застосовуються платниками єдиного податку: першої групи; другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1,0 млн гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1,0 млн грн застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим.

Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Враховуючи викладене, при здійсненні розрахунків за товари (послуги) фізичні особи - підприємці платники єдиного податку II групи, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищує 1,0 млн грн, зобов'язані застосовувати РРО, у тому числі у разі здійснення безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карт Visa і MasterCard із використанням мережі Інтернет. При цьому розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу.

Водночас, якщо не визначено місце розрахунків, проведених на підставі рахунку у безготівковій формі, зокрема при виданні програмного забезпечення дистанційним способом за допомогою мережі Інтернет, РРО не використовується.

У відповідності до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter